Laboratorium Apotheek

Het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium is een onderdeel van de ziekenhuisapotheek. Op het laboratorium van de apotheek worden geneesmiddelen bepaald in biologisch materiaal, zoals bloed en urine. Daarnaast wordt er ook toxicologisch geneesmiddelenonderzoek en drugsonderzoek uitgevoerd.

Klinisch farmaceutische bepalingen

Individuele instelling en begeleiding van farmacotherapie wordt in veel gevallen ondersteund met klinisch farmaceutische bepalingen. Het laboratorium bepaalt dan de concentratie van geneesmiddelen in het bloed en de ziekenhuisapotheker geeft indien nodig doseeradvies voor geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte. Bij (het vermoeden van) vergiftigingen met geneesmiddelen, drugs of andere lichaamsvreemde stoffen kan toxicologisch onderzoek worden verricht. De ziekenhuisapotheker geeft dan een behandeladvies.

Meer informatie:

Waar bent u naar op zoek?