Welkom in de apotheek van MST

U vindt de poliklinische apotheek in de centrale hal van MST. Hier kunt u als patiënt of medewerker terecht voor medicijnen, hulpmiddelen en advies. De apotheek in MST is daarnaast verantwoordelijk voor de geneesmiddelen in het ziekenhuis en diverse instellingen in de regio.

Onze apotheek

In onze apotheek verwerken wij jaarlijks meer dan 250.000 recepten. In totaal voorzien wij zo’n 2500 bedden van geneesmiddelen, elke dag opnieuw. De ziekenhuisapotheek van MST (de afdeling klinische farmacie) houdt zich bezig met de bewaking van geneesmiddelengebruik, de inkoop, bereiding, aflevering, logistiek en de kwaliteitscontrole van geneesmiddelen die in ons ziekenhuis worden gebruikt. Ook laboratoriumonderzoek, informatieverstrekking, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek behoren tot de taken. Als u opgenomen bent in één van de hieronder genoemde instellingen ontvangt u uw geneesmiddelen uit de ziekenhuisapotheek. Als u niet bent opgenomen gaat u naar de poliklinische apotheek in MST of naar uw eigen apotheek.

De ziekenhuisapotheek verzorgt de geneesmiddelen van patiënten die verblijven in Medisch Spectrum Twente. In totaal werken er op de afdeling Klinische Farmacie van Medisch Spectrum Twente circa 125 personen.

Het personeelsbestand bestaat uit ziekenhuisapothekers, apothekersassistenten, apotheekmedewerkers, farmaceutische medewerkers, analisten, administratief personeel en ziekenhuisapothekers in opleiding.

De geneesmiddelen

Als u in MST verblijft worden in principe alle geneesmiddelen die u nodig heeft door de ziekenhuisapotheek verstrekt. In het ziekenhuis zijn vaak andere geneesmiddelen nodig dan in de thuissituatie. Denkt u maar aan injecties en infusen. Om doelmatig met geneesmiddelen om te gaan hebben we in MST een beperkt assortiment van geneesmiddelen. In een enkel geval kan het zijn dat een geneesmiddel dat u thuis gebruikt niet aanwezig is in het ziekenhuis. In dat geval wordt dit geneesmiddel in overleg uw behandelend arts vervangen door een gelijkwaardig geneesmiddel dat wel beschikbaar is. Als dit niet verantwoord is wordt het geneesmiddel voor u besteld. In sommige gevallen zal u gevraagd worden uw eigen geneesmiddelen te gebruiken, bijvoorbeeld in het geval van ’de pil’.

Bereidingen

Geneesmiddelen worden niet alleen ingekocht, maar ook zelf bereid in de ziekenhuisapotheek van MST. Het betreft dan vooral geneesmiddelen die niet in de handel zijn of in een minder handige verpakkingsvorm. Verder maken we geneesmiddelen voor de individuele patiënt op maat, zoals de chemotherapie voor patiënten met kanker, voedingsinfusen voor als u niet kunt eten en capsules en drankjes voor kinderen. In de ziekenhuisapotheek van MST worden bereidingen strak geprotocolleerd. Achteraf is terug te vinden wanneer een product gemaakt is, met welke grondstoffen, hoeveel er is afgewogen en wie de bereiding heeft uitgevoerd.

Medicatieverificatie en begeleiding

Medicatiebegeleiding is een belangrijk onderdeel van uw opname. Er vindt voortdurend controle plaats wat u aan geneesmiddelen krijgt voorgeschreven. Voor een veilig geneesmiddelgebruik is informatie over de geneesmiddelen die u thuis gebruikt van belang. Ons medicatieverificatieteam zorgt ervoor dat de medicatie die u thuis gebruikt, bekend is in het ziekenhuis. Ze komen daarvoor bij u aan het bed of gaan met u in gesprek voorafgaand aan uw opname. Indien nodig vragen ze informatie op bij uw eigen apotheek over uw recente geneesmiddelengebruik en bespreken dit samen met u. Denk hierbij ook aan geneesmiddelen van de drogist. In het ziekenhuis kunnen we zo controleren of eventuele andere geneesmiddelen hiermee samen kunnen worden gebruikt.

Het laboratorium

In het farmaceutische laboratorium in MST vindt de controle plaats van door fabrikanten geleverde grondstoffen en van zelf bereide geneesmiddelen. Die controle is wettelijk verplicht. Verder bepalen wij in ons laboratorium de concentratie van een aantal geneesmiddelen in het bloed. De ziekenhuisapotheker geeft aan de hand van de uitslag een advies aan de specialist over de juiste dosis van het geneesmiddel. Voorbeelden zijn geneesmiddelen voor epilepsie, hart- en vaatziekten en infecties.

Een ander deel van het werk omvat de analyse van urine of bloed van patiënten die mogelijk een overdosis van geneesmiddel (al dan niet per ongeluk) hebben ingenomen. Voor de behandelend arts is het belangrijk om te weten of de patiënt vergiftigd is, met welk middel en in welke hoeveelheid. Vaak kan de ziekenhuisapotheker een gericht advies geven voor de behandeling. Omdat de analyses in bloed en urine spoedeisend kunnen zijn, wordt er door het farmaceutisch laboratorium een 24-uurs bereikbaarheidsdienst uitgevoerd.

Nieuws

Opening MST apotheek
Zo’n 170 medewerkers werken sinds kort in de nieuwe apotheek, op 8 juni was de officiële opening. Apotheker Kris Movig: “We zijn ontzettend trots op deze prachtige apotheek."
Waar bent u naar op zoek?