Het eerste bezoek

Tijdens dit spreekuur zal de verpleegkundig specialist allerlei vragen stellen om de klachten zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarna zal zij het lichamelijk onderzoek verrichten. Er wordt dan onder anderen geluisterd naar je longen en je hart. Afhankelijk van de klachten zal zij bijvoorbeeld ook je mond-, neus- en keelholte nakijken. Nadat de verpleegkundig specialist alle informatie verzameld heeft gaat zij overleggen met de kinderlongarts. Na dit overleg zal zij een behandeling aan je voorstellen.

Tijdens dit eerste consult kan er eventueel extra onderzoek aangevraagd worden zoals een huidpriktest of bloedtest  bij de verdenking op allergieën of een longfunctietest.

Waar bent u naar op zoek?