Medicijnen

Afhankelijk van de klachten zal de kinderarts medicatie voorschrijven. U krijgt uitleg over de verschillende middelen en hoe uw kind ze moet gebruiken. Samen met u en uw kind wordt gekeken welke toedieningsvorm het meest geschikt is. Een goede inhalatietechniek is zeer belangrijk voor een optimale werking van de medicatie. Tijdens de controle bij de verpleegkundig specialist of kinderlongverpleegkundige zal hier dan ook uitgebreid aandacht aan worden besteedt.

Luchtwegverwijders 
De luchtwegverwijders, blauwe puf, zorgen voor “lucht” op het moment dat uw kind benauwdheidsklachten ervaart of voor het sporten om inspanningsklachten te voorkomen. Er zijn verschillende toedieningsvormen mogelijk afhankelijk van de leeftijd. Samen met de verpleegkundig specialist of kinderlongverpleegkundige kan gekeken worden welke toedieningsvorm het meest geschikt is voor uw kind. Tevens kunt u met haar overleggen wanneer en hoe u de medicatie kunt gebruiken.

Ontstekingsremmers 
De ontstekingsremmers, rode puf, zorgen voor bescherming van de luchtwegen. Deze medicijnen worden als onderhoud voorgeschreven voor het remmen van ontstekingen en het beschermen tegen prikkels. De ontstekingsremmers werken niet goed wanneer er in de directe omgeving van het kind gerookt wordt of wanneer uw kind zelf rookt. Er wordt dan ook geadviseerd om niet meer in huis te roken wanneer uw kind inhalatiemedicatie krijgt voorgeschreven.

Combinatiemiddelen
Wanneer uw kind veel klachten blijft houden ondanks onderhoudsmedicatie dan kan er gekozen worden voor een combinatiemiddel. In de combinatiemiddelen zit zowel een langwerkende luchtwegverwijder (tot 12 uur) als een ontstekingsremmer. Deze middelen worden ook altijd als onderhoudsmedicatie voorgeschreven.

Waar bent u naar op zoek?