Technologie bij astmazorg

Astma is een veelvoorkomende ziekte waar kinderen veel last van kunnen hebben. Ongeveer 1 op de 10 kinderen in Nederland heeft deze aandoening, waardoor er vaak een slechtere kwaliteit van leven is. De klachten, zoals benauwdheid en hoesten, belemmeren kinderen om goed mee te kunnen spelen met leeftijdsgenoten. Daarnaast kunnen ernstige klachten ook leiden tot extra ziekenhuisbezoeken en -opnames.

Behandeling van astma

Astma kan gelukkig goed behandeld worden met de juiste medicijnen – puffers. Het blijft echter soms voor de arts, maar ook voor kinderen en ouders, moeilijk om in te schatten hoe het nu eigenlijk precies gaat met de astma. Daarom is het ook lastig om te weten welke medicijnen op dat moment nodig zijn. Gelukkig er is de laatste jaren veel gebeurd op het gebied van moderne technologie. Zo zijn er steeds meer kleine, gebruiksvriendelijke smart devices beschikbaar om metingen thuis uit te voeren. In verschillende onderzoeken bij kinderen met astma hebben de kinderartsen bijvoorbeeld gebruik gemaakt van meters die longfunctie, hartslag en ademfrequentie kunnen meten, maar ook van geavanceerde activiteitsmeters die meten hoe lang en intensief kinderen bewegen. Tevens zijn er nieuwe apparaten ontwikkeld die niet alleen kunnen meten of kinderen hun puffers gebruiken, maar ook kunnen bepalen of ze dit op de goede manier doen. In MST zien we deze ontwikkelingen als een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en effectiviteit van astmazorg.

Astmazorg technologie 1

Astma technologie 2

Astma technologie 3

E-health innovatie

Momenteel is de afdeling bezig met onderzoeken of het mogelijk is om met een aantal kleine apparaten (“wearables”) kunnen meten hoe de astma ervoor staat, zodat de arts beter weet hoe het kind het best behandeld kan worden. Zowel de behandelend arts als de ouders krijgt zo een beter beeld welke factoren de astma van hun kind beïnvloeden, maar ook informatie over symptomen ervaren worden. Op basis van al de informatie uit het onderzoek, WEARCON genaamd, kan de kinderarts kwaliteitszorg op afstand leveren en bijvoorbeeld ook kinderen en ouders geruststellen als ze het goed doen. Op deze manier kan self-management van astma bij kinderen worden verbeterd en kunnen we samen de astmazorg verbeteren.

Doel

E-health wordt ingezet om de kwaliteit van leven van kinderen met astma te verbeteren, door astmasymptomen te verminderen, activiteitbeperkingen weg te nemen en astma-aanvallen te voorkomen. Op deze manier kunnen kinderen met astma weer meedoen met leeftijdsgenoten. Daarnaast helpt het om de longfunctie van kinderen met astma te blijven behouden. Zo kunnen kinderen met astma een goede sociale en fysieke ontwikkeling van kind tot volwassene doormaken.

Voordelen

Moderne technologie kan er in de toekomst voor zorgen dat kinderen minder vaak naar het ziekenhuis hoeven voor controleafspraken, omdat gegevens over astma thuis verzameld kunnen worden. Ook kan de afdeling met de gegevens van de wearables een verslechtering van de astma aan zien komen. Als we vervolgens op tijd ingrijpen, kunnen daarmee spoedbezoeken of ziekenhuisopnames voorkomen worden.

Omgang met e-health apparatuur

Kinderen en ouders staan in de meeste gevallen open voor de nieuwe vorm van zorg. Kinderen vinden het vaak ‘cool’ om de apparatuur te gebruiken en ouders vinden het prettig dat hun kind gemonitord wordt. Filmpjes van kinderen met een astma-aanval worden door ouders vaak gedeeld door de behandelend arts. Het geeft ouders handvatten om de arts niet alleen te vertellen, maar ook te kunnen laten zien hoe het met hun kind gaat.

Meer informatie

Voor meer informatie over de onderzoeken die er binnen MST gedaan worden naar e-health monitoring bij kinderen met astma, kunt u contact opnemen met m.vanderkamp@mst.nl. Als u wilt, kunnen u en uw kind (met of zonder astma) zelf ook bijdragen aan de verbetering van astmazorg door deel te nemen aan één van de onderzoeken.

Waar bent u naar op zoek?