Controle bij het diabetesteam

Elke 3 maanden heb je een afspraak bij de kinderarts en de kinderdiabetesverpleegkundige; 2x per jaar sluit de diëtiste hier bij aan en één keer per jaar de psycholoog. Mocht een bezoek meer tijd vragen, dan wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Wat gebeurt er tijdens de controle?
Eerst wordt je gewogen en gemeten door de doktersassistente. Ook zal zij met een druppel bloed uit de vinger de HbA1c-waarde bepalen. Dit is een waarde van de gemiddelde bloedsuiker van de afgelopen 6 tot 8 weken.

De kinderarts zal je onderzoeken. Als er wijzigingen nodig zijn in het insulineschema, regelt de kinderarts dit. Jaarlijks laat de kinderarts bloed afnemen om te onderzoeken. Daarnaast wordt na verloop van tijd controle bij de oogarts afgesproken. Deze onderzoeken zijn bedoeld om bijkomende problemen in een vroeg stadium te ontdekken, zoals schildklieraandoeningen, een glutenovergevoeligheid of aandoeningen aan ogen of nieren.
De kinderdiabetesverpleegkundige helpt bij de praktische gang van zaken rond diabetes mellitus. Zij kan instellen op insuline, uitleg geven over de werking hiervan, zelfcontrole stimuleren en de insulinespuittechniek controleren. Ook zal zij extra uitleg geven over diabetes, adviseert zij over het omgaan met de ziekte en kunnen jullie bij haar terecht met allerlei vragen en praktische problemen.
Ook kan zij, indien gewenst, een huisbezoek en schoolbezoek brengen voor uitleg en instructie aan familieleden of leraren.

Eens per jaar krijg je een algemene check, waarbij de kinderdiabetesverpleegkundige onder andere een materialencontrole uitvoert en je kennis checkt.

Twee keer per jaar heeft hebben jullie tijdens het bezoek aan het diabetesteam ook een afspraak met een diëtist. Het is de bedoeling dat deze afspraak goed aansluit op de afspraak bij de kinderarts en kinderdiabetesverpleegkundige. De controle duurt dan totaal 60 minuten.

De diëtist helpt bij alle praktische vragen over de voeding, zoals het rekenen met koolhydraten en de invloed van vet op de bloedglucose. Als er tussendoor specifieke vragen zijn over de voeding of over bijvoorbeeld traktaties op school, kunnen deze aan de diëtiste gesteld worden. Hiervoor kan zonodig een aparte afspraak gemaakt worden met de diëtiste. De diëtiste is ook te bereiken via het telefonisch spreekuur of via de mail.

Waar bent u naar op zoek?