Endoscopiecentrum

Welkom op de website van de afdeling endoscopie. Uw huisarts of behandelend specialist vraagt een onderzoek of behandeling voor u aan. U ontvangt daarna thuis een schriftelijke afspraak.

Hoe lang u moet wachten op het onderzoek of de behandeling, is afhankelijk van het soort onderzoek of behandeling dat is aangevraagd en uw medische situatie. U wordt ingepland op grond van de medische gegevens in de aanvraagbrief.

Verhinderd
Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met het Endoscopiecentrum. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Voorbereiding thuis
Voor de meeste onderzoeken en behandelingen is een voorbereiding thuis noodzakelijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u moet stoppen met bepaalde medicijnen, dat u nuchter moet zijn, of dat u een spoelmiddel voor de darmen moet innemen.

Ieder onderzoek en behandeling heeft zijn eigen voorbereiding. In de informatiebrochure die u digitaal of bij de afspraakbrief ontvangt, staat wat u moet doen of laten. U vindt de brochures ook aan de rechterzijde van deze pagina. Het is erg belangrijk om de instructies goed op te volgen. als u niet goed bent voorbereid, kan het onderzoek of de behandeling niet doorgaan.

Voorafgaand aan het onderzoek, de behandeling
U meldt zich bij de balie, afdeling D25. Daarna kunt u in de wachtruimte gaan zitten. Er vinden op het Endoscopiecentrum verschillende soorten onderzoeken/behandelingen plaats door meerdere artsen, daarom kan het lijken dat een andere patiënt voorgaat, dit is echter niet zo. Wij streven ernaar dat u op de hoogte wordt gebracht indien een onderzoek/behandeling uitloopt. Nadat u in de wachtkamer heeft plaats genomen, haalt een verpleegkundige u op en brengt u naar de onderzoekskamer. Op de onderzoekskamer leggen de arts en/of de verpleegkundige u het onderzoek nog eens kort uit . Ze  beantwoorden ook uw eventuele vragen.

Het onderzoek, de behandeling
De gang van zaken verschilt per onderzoek en behandeling. Meer informatie vindt u onder de knop Onderzoeken en behandelingen, in het keuzemenu links op deze pagina.

Resultaat en uitslag
Na het onderzoek vertelt de arts u de voorlopige uitslag. De arts stuurt de definitieve uitslag van het onderzoek naar de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. U krijgt de uitslag van het onderzoek van hem of haar te horen. Ook de uitslag van eventueel weefselonderzoek krijgt u van uw behandelend arts.

Na het onderzoek, de behandeling
Als u een rustgevend middel en/of pijnstillers via een infuus hebt gekregen, blijft u minimaal 1 uur op de uitslaapkamer van het Endoscopiecentrum. Wanneer u geen medicatie heeft gehad, kunt u direct na een onderzoek weer naar huis.  In de brochure over het onderzoek of de behandeling leest u wat u kunt verwachten. Ook vindt u daar informatie over de nazorg en de leefregels die u in acht moet nemen. U vindt de brochure onder de knop Onderzoeken en behandelingen, in het keuzemenu links op deze pagina.

Vervolgafspraak bij verwijzende arts
De arts op het Endoscopiecentrum stuurt een verslag met de definitieve uitslag van het onderzoek naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Met deze arts (huisarts of specialist) bespreekt u vervolgens of u (verder) behandeld moet worden, en waar een behandeling eventueel uit bestaat.

Als u vragen heeft over de uitslag van het onderzoek of over uw verdere behandeling kunt u die het beste voorleggen aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Bellen bij acute problemen
Een onderzoek of behandeling op het Endoscopiecentrum kan een enkele keer complicaties geven. In de informatiebrochure van ieder onderzoek/behandeling leest u, wanneer u na het onderzoek contact moet opnemen met het Endoscopiecentrum.

Bij acute problemen belt u:

Tijdens kantooruren (van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur): Endoscopie Centrum, telefoon (053) 4 87 33 18;

Buiten kantooruren: dienstdoende arts-assistent Interne Geneeskunde, bereikbaar via het centrale nummer van ons ziekenhuis,
telefoon (053) 4 87 20 00.

Waar bent u naar op zoek?