Maag-, Darm- en Leverziekten

Welkom op de website van de polikliniek maag-, darm- en leverziekten of gastro-enterologie en hepatologie. De polikliniek vindt u via Route D25. U wordt naar deze afdeling verwezen als u klachten heeft  van de spijsverteringsorganen. Dit zijn bijv. de slokdarm, maag, dikke- of dunne darm , lever, galblaas en alvleesklier.

Opleidingsziekenhuis

Het Medisch Spectrum Twente is een opleidingsziekenhuis. Het is daarom mogelijk dat u eerst gezien wordt door een co-assistent of arts-assistent. Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die verder worden opgeleid tot medisch specialist. Co-assistenten zijn medische studenten in opleiding tot arts. De co-assistent en de arts-assistent worden intensief begeleid door de MDL-arts. Zij zullen samen bespreken wat voor u het beste behandelplan is!

Medewerkers polikliniek MDL

Artsen: Er zijn 10 MDL artsen werkzaam in het MST. Daarnaast worden patienten op de poli en op de afdeling gezien door andere gekwalificeerde artsen die wel of (nog)niet in opleiding zijn tot MDL-arts (arts-assistenten / zaal-artsen). Zij werken onder verantwoordelijkheid en supervisie van de MDL artsen.

Co-assistenten: Regelmatig zijn er geneeskundestudenten die stage lopen op onze afdeling. Het kan zijn, met uw goedkeuring, dat u eerst gezien wordt door een co-assistent en vervolgens door de MDL-arts. Dit zal op de poli voordat u gezien wordt eerst met u overlegd worden.

Poli-verpleegkundigen: Op de poli MDL werken enkele gespecialiseerde verpleegkundigen voor de zorg van patienten met chronische darmontstekingen, leveraandoeningen, ischemie (zuurstof tekort maag-darmstelsel). Tevens werken er verpleegkundigen in het kader van sedatiescreening.  Alle verpleegkundigen werken onder verantwoordelijkheid en supervisie van de MDL artsen.

Medisch secretaresses: Binnen de poli MDL werkt een team medisch secretaresses. Zij verzorgen onder andere de afspraakplanning en correspondentie. Indien u telefonisch contact met de polikliniek MDL opneemt zal een secretaresse u te woord staan. Zij zal uw eventuele vragen beantwoorden of voorleggen aan een MDL-arts of verpleegkundige.

Verwijzing

Uw huisarts/specialist verwijst u voor onderzoek of behandeling door naar de polikliniek maag- darm- leverziekten. Nadat wij de verwijzing van uw verwijzend huisarts/specialist hebben ontvangen en deze is beoordeeld, ontvangt u schriftelijk of telefonisch een afspraak. Indien uw klachten toenemen voordat u een afspraak heeft, neem dan altijd eerst contact op met uw verwijzend huisarts/specialist.

Wat neemt u mee

Voor uw afspraak verzoeken wij u mee te nemen:

  • actueel medicatieoverzicht, verkrijgbaar bij uw apotheek;
  • geldig legitimatiebewijs, bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs;
  • bewijs van inschrijving van uw zorgverzekeraar of zorgpas;
  • uw afspraakbevestiging.

Afspraak wijzigen/annuleren

Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch door te geven. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur, telefoonnummer 053-4872410.

MRSA

De MRSA-bacterie is een bacterie die ongevoelig is voor een aantal van de meest gebruikte antibiotica. Om te voorkomen dat deze bacterie zich verspreidt in het ziekenhuis is het belangrijk om te weten of u mogelijk drager bent van deze bacterie. Wij verzoeken u dit te melden bij het maken van een afspraak. Ter bescherming van uzelf en anderen zullen wij dan maatregelingen treffen.

U bent mogelijk drager van de MRSA-bacterie:

  • als u het afgelopen jaar medische zorg heeft gekregen in een buitenlands ziekenhuis of instelling. Voor adoptiekinderen kan dit ook een kindertehuis zijn.
  • als u contact heeft gehad met iemand die besmet was met de MRSA-bacterie,
  • als u werkt met varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont op een boerderij met deze landbouwdieren.

Tolk

Als u de Nederlandse taal niet beheerst, neem dan iemand mee die de Nederlandse taal wel spreekt. Sinds 2012 worden de kosten van een tolk niet meer vergoed. Wellicht kunt u een beroep doen op uw aanvullende verzekering.

Kosten

U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van uw behandeling. Kijk daarom eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te zien met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Het ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor het geven van informatie hierover.

Bij suggesties en/of klachten:

Wij stellen het zeer op prijs indien u suggesties en/of klachten aan ons doorgeeft, alleen op die manier kunnen wij onze zorg verder verbeteren. Suggesties en/of klachten kunt u doorgeven aan onze medewerkers, dit kan mondeling of via het volgende secretariaat.mdl@mst.nl

Meer informatie

Raadpleeg onze folder “Hoe bereid ik mij voor op een gesprek met de arts” 

Waar bent u naar op zoek?