Screening

Wanneer u sedatie krijgt voorafgaand aan een onderzoek, en u niet bekend bent bij een MDL-arts, krijgt u een digitale vragenlijst opgestuurd met vragen over uw medische conditie. Naar aanleiding van deze vragenlijst wordt bekeken of een gesprek met de screeningsverpleegkundige gewenst is.

Een afspraak bij de screeningsverpleegkundige is in sommige gevallen nodig om er zoveel mogelijk zeker van te zijn dat de sedatie medicatie veilig en verantwoord aan u toegediend kan worden. Aan het einde van het gesprek volgt er een kort gesprek met een van onze MDL artsen of arts-assistenten over het veilig kunnen doorgaan van het onderzoek.

U krijgt nadien de afspraak voor het onderzoek en (indien van toepassing) de recepten die nodig zijn voor de  voorbereiding van het onderzoek mee.

Waar bent u naar op zoek?