Hoe werkt bestralen?

Wij zijn Mieke en Jasper, bestralingsdeskundigen op de afdeling radiotherapie. Als patiënt wilt u natuurlijk graag weten wat er allemaal gebeurt in uw lichaam tijdens de bestraling. De bedoeling van radiotherapie is de zieke cellen te doden of onherstelbaar te beschadigen. Tijdens een radiotherapeutische behandeling werkt de straling in op de cellen van het kankergezwel. Hierdoor vermindert het gezwel in omvang of zal in sommige gevallen verdwijnen. Zoals eerder is gezegd maken we in de radiotherapie gebruik van het feit dat gezonde cellen zich makkelijker herstellen dan kankercellen.

Door de bestraling meestal in kleine porties te geven, kunnen de gezonde cellen zich iedere keer voor het grootste deel herstellen, kankercellen kunnen dit minder goed en zullen geleidelijk afsterven. Dit is ook de reden dat u meestal zo vaak voor een bestraling bij ons moet komen. Het gezonde weefsel kan echter niet onbeperkt bestraald worden. Elke weefselsoort of orgaan heeft een bepaalde kritieke grens, waarna het weefsel zich niet meer herstelt. Hier wordt tijdens het maken van uw bestralingsplan rekening mee gehouden.

Zoals eerder gezegd, wordt de benodigde bestralingsdosis niet in één keer maar in een aantal kleine porties gegeven. Al deze porties bij elkaar is uw hele behandeling. Het totaal aantal keren en het aantal keren per week dat een totale behandeling in beslag neemt, kan van persoon tot persoon sterk verschillen. Soms is dit één keer en dit kan oplopen tot zes keer per week of meer. De behandeling wordt uiteindelijk uitgevoerd door de bestralingsdeskundigen op onze afdeling. Dat zijn dan ook de mensen die u steeds tegenkomt bij de bestralingstoestellen.

Waar bent u naar op zoek?