Maskerdrukbehandeling (CPAP)

Bij de longgeneeskunde wordt vaak gebruik gemaakt van het CPAP apparaat (Continue Positieve Airway Pressure). Hierbij wordt een neusmasker gedragen dat met een slang verbonden is aan een apparaat dat op het nachtkastje staat. Dit apparaat pompt voortdurend lucht in de neus en keel, zowel tijdens het in als tijdens het uitademen. Hierdoor ontstaat een overdruk, zodat de wanden van de keelholte niet samen kunnen vallen. Er treden minder ademstilstanden op en ook het snurken verminderd. Het zal duidelijk zijn dat dit niet de comfortabele situatie is en dat gewenning noodzakelijk is. Dit lukt niet iedere patiënt, maar dit ongemak wordt vaak voor lief genomen als iemand zich meer uitgerust voelt.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een andere behandelingsmethode o.a. het gebruik maken van een mondbeugel of een operatieve therapie. U kunt dit bespreken met uw longarts. Zo nodig kan de longarts u ook nog doorverwijzen voor nader onderzoek naar een KNO-arts. Afvallen, stoppen met roken en alcohol zijn ook uiterst belangrijk.

Waar bent u naar op zoek?