Avasculaire necrose heup

Bij avasculaire necrose van de heup is de bloeddoorstroming van de heupkop verstoord. Het bot wordt zacht en de heupkop kan in elkaar zakken. Daardoor kan de bolle vorm van de heupkop verdwijnen en afplatten.

Wat is de oorzaak?

Er zijn verschillende oorzaken voor een verstoorde bloedtoevoer naar de heupkop bekend.

  • Medicijngebruik (steroiden, prednison, cortison of afweer verminderende medicatie, bijvoorbeeld na een niertransplantatie)
  • Het komt soms voor bij aandoeningen zoals diabetes, sikkelcelanemie, nierziekte, jicht en de ziekte van Gaucher (een erfelijke aandoening die vele problemen van de botten veroorzaakt)
    Door een letsel van de heup, zoals bijvoorbeeld een breuk, ontwrichting of bloedvat letsel
  • Door bestraling in het heupgebied
  • Er is een verband tussen AVN en alcohol- en drugs misbruik
  • Diepzee duikers en mijnwerkers die werken onder grote atmosferische druk hebben een groter risico. Door de hoge druk kunnen kleine luchtbelletjes een blokkade in de slagaders veroorzaken en de bloedtoevoer afsluiten.
  • Soms treedt het spontaan op zonder dat daarvoor een oorzaak kan worden gevonden.

Klachten en symptomen

Deze aandoening komt het meest voor bij mensen tussen 30 en 60 jaar, maar het kan op elke leeftijd voorkomen. Klachten zijn vergelijkbaar met artrose van de heup. Er ontstaat pijn diep in de lies en/of bil met soms uitstraling tot in de knie. Deze pijn ontstaat met name bij het bewegen en belasten van de heup. Hierdoor kan men mank gaan lopen. Ook kan er nachtelijke pijn en stijfheid van de heup ontstaan.

Diagnose en onderzoek

De diagnose wordt gesteld door uw orthopedisch chirurg naar aanleiding van uw klachtenpatroon, lichamelijk onderzoek en rontgenfoto’s. Soms zal een MRI scan of een botscan worden gemaakt.

Behandeling avasculaire necrose van de heup

Indien er geen of weinig vervorming van de heupkop bestaat, wordt er meestal afgewacht. De heup zal gedurerende een periode ontlast worden door met krukken te lopen. Pijnstillende medicatie kan worden gebruikt.

Indien bovenstaande behandeling geen vermindering van klachten geeft, of als de vervorming van de heupkop toeneemt, kan worden besloten om een operatie te verrichten. Mogelijke operatieve ingrepen zijn:

  • Decompressie van de heupkop

Deze ingreep kan alleen als de heupkop niet ernstig vervormd is. Er wordt een klein sneetje in de huid gemaakt.  Een aantal gaten worden geboord door de nek van de heup naar de aangetaste zone in de heupkop die geen bloed meer krijgt. Het doel is om tunneltjes te creëren naar de heupkop waarin nieuwe bloedvaatjes kunnen groeien. Tevens kan druk op de kop worden ontlast.

  • Totale heupprothese
Waar bent u naar op zoek?