De behandelmogelijkheden

Bij kleinere tumoren waarbij geen sprake is van noemenswaardige druk op de omliggende structuren of toename van de hormoon-productie kan worden volstaan met het volgen van het beloop met behulp van beeldvormende technieken. Een operatie komt pas in beeld als blijkt dat de tumor duidelijk is gegroeid.

Grote tumoren die tegen het optische systeem (oogzenuwen, kruising van de oogzenuwen) of de tussenhersenen (hypothalamus) aan liggen of zich in de buurt hiervan bevinden, kunnen door druk op die systemen leiden tot het ontstaan van ziekteverschijnselen en moeten daarom operatief worden verwijderd.

De operatie vindt plaats onder volledige narcose. Hierover wordt u op een ander moment geïnformeerd. De operatie vindt plaats met behulp van een endoscoop (endoscopisch) of een microscoop (microchirurgisch). De directe toegangsweg voor de verwijdering van de tumor loopt door de neus en de zich daarachter bevindende holte van het wiggenbeen. In het merendeel van de gevallen kan de tumor langs deze weg worden verwijderd en wordt er verder niets beschadigd. Bij de endoscopische methode kan de tumor via één of beide neusgaten worden verwijderd.

In principe kan de chirurg bij een operatie via de neus en de holte van het wiggenbeen ook beginnen met een snede in het mondslijmvlies van de bovenkaak. De chirurg zal u uitleggen aan welke operatieve toegangsweg hij de voorkeur geeft om de tumor te verwijderen. Bij die keuze zal hij de risico’s die daarmee zijn verbonden, de mogelijke complicaties en de kans op herstel tegen elkaar afwegen.

Bij bepaalde tumoren die gepaard gaan met toegenomen hormoonproductie bestaat er een andere behandelmogelijkheid dan een operatie. Patiënten met een tumor die een productie van het hormoon prolactin (zgn. prolactinoom) tot gevolg heeft, kunnen zeer vaak succesvol met medicijnen worden behandeld. Patiënten met tumoren die groeihormonen aanmaken (met acromegalie tot gevolg), kunnen weliswaar worden behandeld met medicijnen, maar meestal is een operatie dan toch nog onvermijdelijk. Bijwerkingen en allergische reacties komen bij de inname van tabletten zelden voor. Zo nodig wordt u hierover geïnformeerd.

Als de tumor niet in zijn geheel kon worden verwijderd en een deel ervan na een operatie dus is blijven zitten, dan kan de tumor naast een nieuwe operatie in principe ook worden behandeld met gerichte bestraling. Factoren als een slechte gezondheid of een hoge leeftijd van de patiënt spelen een rol bij de keuze voor bestraling. Voorwaarde voor een dergelijke bestraling is dat de tumor een bepaalde grootte niet overschrijdt en ver genoeg verwijderd is van het optische systeem (oogzenuwen, kruising van oogzenuwen).