Fysiotherapie

Fysiotherapie is het geheel van activiteiten gericht op het herstel van het bewegend functioneren van de mens in relatie tot zichzelf en zijn omgeving. Het doel is het voorkomen, verminderen en/of compenseren van de gevolgen van stoornissen van het bewegingsapparaat door ziekte of operatie. De fysiotherapeut onderzoekt en behandelt in samenwerking met de medisch specialist en andere zorgverleners patiënten tijdens uw opname in het ziekenhuis. U kunt dan veilig en verantwoord onder begeleiding aan uw herstel werken zodat u uw activiteiten snel weer kunt oppakken.

Fysiotherapie in de praktijk
Als u opgenomen bent voor een open hartoperatie begeleidt de fysiotherapeut u in het hervatten van uw loopactiviteiten na de operatie. Na thuiskomst neemt u deel aan het hartrevalidatieprogramma. De fysiotherapeut verzorgt het beweegprogramma in samenwerking met het hartrevalidatieteam.

Aanmelden voor fysiotherapie
Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis wordt u, afhankelijk van uw aandoening en behandeling, automatisch aangemeld voor fysiotherapie.

Waar bent u naar op zoek?