Fysiotherapie bij Thoraxchirurgie

Wij: Rita, Nicole, Rob, Astrid en Marloes zijn de fysiotherapeuten die werkzaam zijn op het Thoraxcentrum. Over het algemeen vindt de eerste kennismaking met ons plaats tijdens het voorbereidende praatje enkele weken voor uw geplande operatie. Hier wordt u een korte voorlichting gegeven over wat u van ons kunt verwachten op de afdeling zoals:

  • ademhalingstechnieken
  • hoesttechnieken
  • wondondersteuning
  • opbouw in activiteiten
  • vervolgbehandeling na de opname ( hartrevalidatie)

Thorax IC 
Meestal komen wij de dag na de operatie bij u voor de controles. Hierbij kijken wij naar de juiste ademhalingstechnieken (goed diep doorzuchten) en of u goed en krachtig kunt ophoesten. Vervolgens kijken wij naar de bewegingen van uw armen en benen, lettend op kracht en beweeglijkheid.
Als het medisch verantwoord is wordt u overgebracht naar een andere afdeling.

Medium Care
De meesten van u gaan naar de Medium Care  of u gaat direct door naar de afdeling. Op de Medium Care vindt nog een enkele ademhalingscontrole plaats en u gaat, in samenwerking met de verpleging, met ons uit bed. Op de afdeling  start u, indien uw medische situatie het toelaat, met stoelmobilisatie en met kleine stukjes lopen op de kamer of gang. Vervolgens wordt van u gevraagd zelf zoveel mogelijk te gaan lopen en te bewegen.

Wij zullen u hierin regelmatig ondersteunen, dit controleren en dit uitbreiden. Wij letten hierbij op de juiste ademhaling en houden uw hartritme in de gaten. Ook kunnen wij u helpen met ondersteuning bij eventueel slijm ophoesten. Zodra het mogelijk is gaan we met u oefenen op een hometrainer.

Ontslagfase
Wij zullen u voorbereiden en adviezen geven wat u thuis kunt verwachten en hoe u daar zelfstandig de activiteiten kunt opbouwen. Indien u thuis trappen moet lopen wordt dit vlak voor ontslag met u geoefend. In deze periode nemen wij ook de  hartrevalidatie met u door. Deze revalidatie begint meestal 6 weken na uw operatie.

Waar bent u naar op zoek?