Fysiotherapie bij longgeneeskunde

Als u met een longziekte opgenomen wordt in ons ziekenhuis komt het vaak voor dat u via de behandelend arts een verwijzing krijgt voor fysiotherapie. Na een kortdurend fysiotherapeutisch onderzoek wordt de voor u meest geschikte behandeling bepaald. Het fysiotherapeutisch onderzoek vindt plaats op de kamer waar u opgenomen bent. Er worden tijdens het onderzoek vragen aan u gesteld en verschillende testen en metingen gedaan om uw mogelijkheden op dat moment te bepalen. Hierna kunnen wij u een goed advies geven over de eventuele therapiemogelijkheden. Deze therapiemogelijkheden kunnen zijn gericht op de ademtechniek, het ophoesten, oefeningen voor houding en beweging en/of conditietraining, aangepast aan uw eigen niveau.

Wij werken met een speciaal oefenprogramma voor COPD-patienten, Pulmofit-MST, waarbij u traint volgens een handleiding die bij opname aan u wordt uitgereikt. Bij het trainen wordt u geïnstrueerd en gecoached door een van de fysiotherapeuten die werkzaam zijn op de afdeling pulmonologie.
Als u bij opname nog niet in staat bent om met het programma te starten, begin het programma enkele dagen later.

Wanneer u het ziekenhuis weer verlaat wordt door de arts en de fysiotherapeut in overleg met u bekeken of u thuis nog moet doorgaan met de fysiotherapie. Is dat het geval dan schrijft de fysiotherapeut van de afdeling een overdracht zodat uw fysiotherapeut thuis weet wat er aan de hand is en wat u kunt, zodat de training op een goede manier voortgezet kan worden.

Fysiotherapie rondom een longoperatie

Vanuit de longgeneeskunde hebben we een instructievideo gemaakt voor longchirurgische patiënten, dit ter voorbereiding op de operatie. U kunt de instructievideo Fysiotherapie voor longchirurgische patiënten hieronder bekijken.

Waar bent u naar op zoek?