Fysiotherapie bij neurologie

Als u bent opgenomen op een van onze neurologie afdelingen is er een grote kans dat een van de fysiotherapeuten u behandelt. Dit is iemand die na de opleiding fysiotherapie een of meerdere specialisatieopleidingen heeft gevolgd met betrekking tot neurologie en die de nodige ervaring heeft in het behandelen van patiënten met neurologische aandoeningen. De fysiotherapeut wordt vooral ingeschakeld bij patiënten met problemen met betrekking tot het bewegen en/of pijnklachten.

We werken multidisciplinair. Dat betekent dat we intensief samenwerken met andere zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen, ergotherapeuten en  logopedisten. Onder andere tijdens het wekelijks MDO (multidisciplinair overleg) worden alle patiënten besproken en afspraken gemaakt omtrent diagnostiek en behandeling.

De behandeling
Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

  • Een bijdrage leveren aan de diagnostiek, dus helpen vaststellen wat de oorzaak van uw klachten is. De fysiotherapeut stelt een aantal vragen, observeert, en doet een onderzoek, waaronder meestal enkele testen.
  • Behandelen. Als duidelijk is wat de oorzaak (diagnose) van uw klachten is zal de fysiotherapeut zo mogelijk zijn behandeling starten, meestal oefentherapie. Op de 4 de verdieping zijn 2 oefenruimtes. De oefentherapie kan ook op andere plaatsen worden uitgevoerd: op uw kamer, op de gang (lopen), op de trap en in de keuken van de ergotherapie
  • Als u het ziekenhuis verlaat wordt de fysiotherapeutische behandeling mogelijk ergens anders( particuliere praktijk, verpleeghuis, revalidatiecentrum) voortgezet. In dat geval zorgt de fysiotherapeut voor een overdracht: een verslag van de bevindingen, het verloop en de behandeling van uw klachten tijdens de opnameperiode. Ook staat hierin een advies voor de fysiotherapeutische vervolgbehandeling.
Waar bent u naar op zoek?