Fysiotherapie bij chirurgie

Zowel voor als na een chirurgische ingreep kunt u te maken krijgen met de fysiotherapeut. Te denken valt aan:

  • na een ongeval (met of zonder operatie)
  • maag-darmchirurgie
  • vaatchirurgie
  • een operatie bij kanker
  • een kijkoperatie
  • een ingreep aan uw knie, heup, schouder, enkel etc.

De fysiotherapeutische behandeling houdt zich in de kliniek vooral bezig met herstel van bewegen. Wij gaan met u oefenen, geven voorlichting/advies en zorgen indien nodig voor een overdracht. De oefentherapie is gericht op herstel en/of behoud van bewegingsmogelijkheden van gewrichten, spierfunctie en conditie en het zo zelfstandig mogelijk kunnen lopen. Dit kunnen krukken zijn maar ook een ander loophulpmiddel. Zo nodig wordt ook het traplopen geoefend.

Bij grote buikoperaties wordt de fysiotherapeut ingeschakeld voor ademhalingstherapie en zo nodig voor begeleiding van verder herstel.

Uw behandelend arts vraagt de fysiotherapie voor u aan.  Voor een aantal aandoeningen/operaties geldt, dat het inschakelen van de fysiotherapeut is vastgelegd in een zorgpad. Hierin staat wat, wanneer, wat en door wie iets gedaan moet worden. Een voorbeeld hiervan is bij een gebroken heup: hierin is vastgelegd dat de fysiotherapeut vanaf de eerste dag na de operatie met u komt oefenen.

De nadruk zal altijd liggen op de zelfredzaamheid. Het doel is dat u zo snel mogelijk na de operatie weer zelf de dingen kunt doen die nodig zijn in het dagelijks leven en zo min mogelijk hulp nodig hebt van anderen.

Zodra u dit goed kunt mag u naar huis. Als de fysiotherapeutische behandeling door moet gaan krijgt u een verwijzing voor fysiotherapie mee. Gaat u niet naar huis maar naar een zorginstelling gaat er een fysiotherapeutisch overdracht mee.

De fysiotherapeut werkt nauw samen met andere behandelaars op de afdeling zoals artsen, verpleegkundigen. Dit directe contact draagt bij aan de beste zorg voor u.

Bijvoorbeeld:
Na een vaatoperatie aan het been komt de fysiotherapeut om te kijken hoe u het been kunt bewegen en eventueel te oefenen. Ook kijkt hij hoe het lopen gaat en geeft instructies om de manier waarop u loopt te verbeteren. Dit kan zowel zonder als met een hulpmiddel zijn, zoals bijvoorbeeld een rollator of krukken. Ook krijgt u instructies over hoe u het lopen kunt opbouwen wat betreft frequentie (hoe vaak) en duur (hoe lang)..

In dagbehandeling bepaalt de chirurg die u opereert of fysiotherapeutische begeleiding  nodig is op de dag van de operatie om veilig weer naar huis te kunnen. U zelf goed voorbereiden door voor de operatie te oefenen met kruk-, en traplopen draagt ook bij aan een verantwoord ontslag.

Zoals u ziet oefenen wij met veel patiënten die door de chirurgen geopereerd zijn. De nadruk zal altijd liggen op de zelfredzaamheid. Dit wil zeggen dat u zo snel, veilig en verantwoord mogelijk na de operatie weer zelf de dingen kunt doen die nodig zijn in het dagelijks leven en zo min mogelijk hulp nodig hebt van anderen.

Waar bent u naar op zoek?