OK-medewerkers

Binnen de afdeling operatiekamers werken goed opgeleide en professionele medewerkers uit verschillende beroepsgroepen als een team samen. Tijdens uw verblijf gaat u een aantal medewerkers ontmoeten. Graag geven we u inzicht wie welke rol vervult.

De holdingverpleegkundige
Op de afdeling operatiekamers wordt u ontvangen door de holdingverpleegkundige. Deze verpleegkundige bereidt u voor op de operatie. Dit houdt in dat er ECG-elektroden, een bloeddrukmanchet en een saturatiemeter (zuurstofmeter) worden aangelegd. Ook wordt er een infuus geprikt en wordt uw temperatuur gemeten.

De anesthesioloog
Afhankelijk van de ingreep die u moet ondergaan krijgt u door een anesthesioloog een verdoving toegediend. De anesthesioloog (ook wel anesthesist of narcotiseur genoemd ) is een medisch specialist die zich heeft toegelegd op de verschillende vormen van anesthesie, pijnbestrijding en de zorg en veiligheid rondom uw operatie.

De anesthesiemedewerker
De anesthesiemedewerker legt zich toe op anesthesiologische taken. Hij of zij assisteert de anethesioloog bij de meeste handelingen. In de meeste gevallen wordt u door de anesthesiemedewerker opgehaald, naar de operatiekamer gebracht en tijdens de operatie bewaakt.

De chirurg
Deze medisch specialist voert de ingreep uit. Als hoofdbehandelaar is hij/zij verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Tijdens de ingreep wordt veelvuldig met de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker gecommuniceerd over bijvoorbeeld de duur van de operatie en/of eventueel bloedverlies.

De arts-assistent
De operateur kan ondersteund worden door een arts-assistent. Hij of zij assisteert bij de uitvoering van de operatie.

De operatieassistent
De operatieassistent is de steun en toeverlaat van de chirurg tijdens de operatie. De operatieassistent heeft een belangrijke taak in de voorbereiding van een operatie. Hij/zij zorgt ervoor dat de operatiekamer bedrijfsklaar is en dat de apparatuur juist functioneert. Ook zorgt de operatieassistent dat al het instrumentarium aanwezig is dat voor de operatie nodig is.Tijdens de operatie assisteert de operatieassistent de chirurg door te instrumenteren en te assisteren.Ook is bij elke operatie een operatieassistent aanwezig die de schakel vormt tussen de steriele en onsteriele werkomgeving. Dit wordt “omlopen” genoemd.

De verkoeververpleegkundige
De verkoeververpleegkundige ziet erop toe dat u rustig bijkomt van de operatie. Deze gespecialiseerde verpleegkundige is getraind  in het herkennen, bewaken en voorkomen van complicaties na de operatie. Alle postoperatieve vorderingen van uw vitale functies worden geregistreerd.

Waar bent u naar op zoek?