Aangekomen op de operatiekamer wordt u geholpen bij het overstappen van het bed naar de operatietafel. Hierna wordt u aangesloten op de bewakingsapparatuur zodat tijdens de ingreep uw ademhaling, bloeddruk, hartslag en zuurstofconcentratie in het bloed kunnen worden bewaakt.

In de operatiekamer ontmoet u het gehele operatieteam. Indien nodig wordt u met behulp van een tondeuse geschoren op de plek waar geopereerd zal worden.

Time-out
Voordat u de verdoving krijgt toegediend vindt in het bijzijn van het gehele operatieteam een time-out procedure plaats. Het voltallige operatieteam controleert samen met u een aantal belangrijke gegevens. Natuurlijk zijn deze gegevens bij ons bekend. Echter, deze laatste veiligheidscontrole is van belang om mogelijke fouten of onduidelijkheden uit te sluiten. Indien ook u hierna geen vragen meer heeft krijgt u de afgesproken verdoving toegediend.

De operatie
Tijdens de operatie is de anesthesioloog en/of anesthesiemedewerker voortdurend aan uw zijde en wordt u nauwlettend in de gaten gehouden. Met behulp van moderne apparatuur worden uw lichaamsfuncties bewaakt en indien noodzakelijk bijgestuurd. Ook tijdens de operatie kan medicatie worden toegediend om de verdoving te sturen en op peil te houden.