Opnameplein Pre operatieve screening

Nadat u met de behandelend arts heeft besproken dat u geopereerd moet worden brengt u een bezoek aan het Opnameplein voor een pre-operatieve screening. Dit is een polikliniek waar de anesthesiologen de patiënten vóór een operatie zien. U kunt hier één van de anesthesiologen ontmoeten. Aansluitend volgt een gesprek met een verpleegkundige, het “intakegesprek”. 

Opnameplein (Route C04)
De anesthesioloog stelt zich op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis. Dit gebeurt met behulp van de gegevens van uw behandelend arts, eventueel andere medische gegevens en vragenlijsten die door u worden ingevuld. Ook wordt op het Opnameplein lichamelijk onderzoek verricht. De anesthesioloog bekijkt de uitslagen van onderzoeken die in verband met uw operatie zijn gedaan. Onderzoeken die de anesthesioloog nodig acht maar nog niet zijn gedaan worden alsnog verricht, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, hartfilmpje (ECG), longfunctieonderzoek, etc.
Het is mogelijk dat de anesthesioloog een andere specialist inschakelt voor een specifiek onderzoek (bijvoorbeeld een longarts, cardioloog of internist). Een aanvullende afspraak bij deze specialist kan over het algemeen niet op dezelfde dag plaatsvinden. De anesthesioloog schat door middel van deze gegevens in, welke risico’s in uw geval aan de operatie en anesthesie verbonden zijn en op welke manier deze kunnen worden beperkt.

Als alle gegevens verzameld zijn en uw gezondheidstoestand goed in beeld is gebracht, wordt met u besproken welke vormen van anesthesie  gebruikt kunnen worden. Ook worden eventuele bijwerkingen besproken. Uiteindelijk bepaald u samen met de anesthesioloog  welke vorm van anesthesie in uw situatie toegepast gaat worden. U krijgt een korte uitleg over de anethesietechniek en welke voorbereidingen nodig zijn. U hoort bijvoorbeeld of u met bepaalde medicijnen moet stoppen voor de operatie en wanneer en of voor de behandeling met nieuwe medicijnen gestart moet worden. U kunt hier de anesthesiologiebehandelingen bekijken.

De anesthesioloog die u op het Opnameplein spreekt, is niet altijd degene die de anesthesie toedient. U maakt voor de operatie kennis met de anesthesioloog die u de narcose gaat geven. Uiteraard zal deze anesthesioloog respecteren wat met u is afgesproken. Het kan echter voorkomen dat de aanwezige anesthesioloog om medische redenen hiervan wil afwijken. Op het Opnameplein is er, tijdens de openingstijden, altijd de mogelijkheid om een anesthesioloog te spreken.

Indien u vragen heeft zal de anesthesioloog deze zo goed mogelijk beantwoorden. De anesthesioloog beseft dat veel patiënten de anesthesie beangstigend vinden; dit is heel begrijpelijk. U hoeft zich niet te schamen eventuele angsten kenbaar te maken. U kunt erop vertrouwen dat de anesthesiologen zeer zorgvuldig te werk gaan. Wanneer na uw bezoek veranderingen optreden in uw gezondheidssituatie of wanneer u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Opnameplein via 053 – 48 730 60.

Verpleegkundig intakegesprek
Aansluitend op de pre operatieve screening volgt een intakegesprek met een verpleegkundige. Tijdens dit gesprek wordt de anamnese afgenomen en wordt u geïnformeerd over de opname en het nazorgtraject. Natuurlijk bent u in de gelegenheid om vragen te stellen.

Waar bent u naar op zoek?