Bezoek

Bezoek op de uitslaapkamer

Aangezien alle geopereerde patiënten na de operatie op een grote zaal “bewaakt” worden is bezoek niet toegestaan. Alleen in bijzondere gevallen en uitsluitend na goedkeuring van de verantwoordelijk verkoeververpleegkundige is het toegestaan dat u bezoek krijgt van slechts één persoon.

Bezoek op de PACU

Direct na uw aankomst en installatie op de PACU bestaat er de mogelijkheid dat u een kort bezoekje mag ontvangen van slechts één persoon (gedurende max.15 minuten).

Indie u een nacht verblijft op de PACU mag u bezoek ontvangen tussen 19.00  – 19.45 uur.
Er mogen maximaal twee bezoekers bij u aanwezig zijn.

Bezoekprocedure PACU

  • bezoekers melden zich bij de receptie in de centrale hal.
  • de receptionist neemt contact op met de PACU.
  • bezoekers worden verzocht plaats te nemen in de OK-wachtruimte.
  • bezoekers worden uit de wachtkamer opgehaald.

Toiletspullen mogen worden meegenomen / bloemen en/of fruit zijn niet toegestaan.

Waar bent u naar op zoek?