LROI Patiënteninformatie


De Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) is een digitaal kwaliteitsregister dat in 2007 is opgezet door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). In de LROI worden de  patiënt- en prothesekenmerken van knie- en heupprothesen geregistreerd. In 2014 is hier ook de registratie van schouder-, elleboog- en enkelimplantaten aan toegevoegd. Alle orthopedisch chirurgen in Nederland gebruiken de LROI om hun gegevens over deze gewrichtsimplantaten te registreren.

Waarom een eigen landelijk register?

Weliswaar bestaan in vele landen registraties voor gewrichtsimplantaten, toch is een eigen Nederlandse registratie essentieel. Bij de vergelijking van bijvoorbeeld de vijf meest gebruikte prothesen in de Scandinavische landen, maar ook ten opzichte van Nederlandse prothesen, is onderling al een groot verschil te zien. Daarnaast zijn demografische gegevens, leeftijdsopbouw van de Nederlandse populatie, de landelijke trends ten aanzien van gebruik van gecementeerde en ongecementeerde prothesen en combinaties van implantaten uniek per land.

Dit betekent de LROI voor u

Krijgt u een gewrichtsvervangende prothese? Dan is het goed om te weten dat alle operatiegegevens in een landelijk register komen. De Nederlandse orthopedie wil graag de kwaliteit van die prothesen en van de orthopedische zorg kunnen volgen, beoordelen en verbeteren. Daarom is er de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI).

Sinds 2007 registreert de LROI de knie- en heupprothesen die orthopedisch chirurgen in Nederland implanteren en vervangen (reviseren). Deze registratie maakt bijvoorbeeld duidelijk hoe lang verschillende knie- en heupprothesen goed functioneren.

Deze kennis helpt om de kwaliteit van de knie- en heupprothesen en van de orthopedische zorg verder te verbeteren:

  • Het register helpt de orthopeed om te kiezen voor een goed presterende prothese. Als de LROI bijvoorbeeld laat zien dat prothese X bij 90% van de patiënten al na 5 jaar vervangen moet worden, zal de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) aanraden deze prothese niet meer te plaatsen. Dit betekent een continue verbetering voor de patiënt. Bovendien gaat het samen met een kostenbesparing voor de gezondheidszorg door afname van het aantal vervangingsoperaties (revisieoperaties).
  • De LROI biedt orthopedisch chirurgen de mogelijkheid om de gegevens van het eigen ziekenhuis te vergelijken met het landelijk gemiddelde (alle ziekenhuizen samen). Zo kunnen orthopeden hun eigen handelen toetsen en verbeteren.

De LROI is een anonieme registratie. Zowel voor de persoonsgegevens van de patiënt als voor de deelnemende orthopedische afdelingen geldt vertrouwelijkheid.

Internationale kwaliteitsontwikkeling

De LROI draagt ook bij aan de internationale kwaliteitsontwikkeling van knie- en heupprothesen. Alle registraties laten zich tot op zekere hoogte, en in deskundige handen, met elkaar vergelijken, ondanks dat er verschillen zijn tussen landen, prothesen, operatietechnieken en behandelrichtlijnen. Er komen bovendien steeds meer en betere afspraken om de landelijke registraties vergelijkbaar te maken. Zo kan op Europees niveau een wereldwijde samenwerking tot stand komen om de kwaliteit van prothesen, hun plaatsing en revalidatie te verbeteren.
 Daarom is de LROI aangesloten bij het Europese netwerk van implantaatregisters, de EAR (European Arthroplasty Register), en het wereldwijde netwerk van implantaatregisters ISAR (International Society Arthroplasty Registries).

Bekijk de website van de LROI voor meer informatie.

Waar bent u naar op zoek?