Roken en een orthopedische operatie

Bij elke operatie bestaat de kans op complicaties, zoals bijvoorbeeld een infectie. De kans op complicaties is veel groter als u rookt. Ook uw herstel na de operatie duurt langer als u rookt.

Waarom hebben rokers een grotere kans op het krijgen van een complicatie?

Tabaksrook bevat nicotine en koolstofmonoxide. Deze stoffen zijn slecht voor uw afweer, de stolling van uw bloed, de vaatweerstand, en het zuurstofaanbod. Daardoor geneest een wond minder goed en heelt uw bot minder snel of in sommige gevallen helemaal niet. Ongeveer de helft van de patiënten die roken krijgt na een orthopedische operatie een complicatie. Het is dus in uw eigen belang om te stoppen met roken!

Als u stopt met roken, ontstaan er naast een kleinere kans op het krijgen van een complicatie ook andere voordelen:

 • Na 20 minuten is uw bloeddruk en hartritme normaal;
 • Na 8 uur is uw zuurstofgehalte normaal;
 • Na 1 dag is de koolmonoxide uit uw lichaam en beginnen uw longen het slijm en andere afvalstoffen van sigarettenrook te verwijderen;
 • Na 2 dagen heeft u meer smaak en ruikt u beter;
 • Na 3 dagen ademt u gemakkelijker en krijgt u meer energie;
 • Na 2 – 12 weken is de doorbloeding verbeterd. Hierdoor kunt u zich gemakkelijker bewegen;
 • Na 3 – 9 maanden hoest u minder en heeft u minder ademhalingsproblemen;
 • Als u 15 sigaretten per dag rookt en gaat stoppen, bespaart u €1500 per jaar!

Welke complicaties komen het meest voor?

 • Ontsteking van de wond (postoperatieve wondinfectie). Deze ontstaat vaak in de eerste 30 dagen na de operatie. U kunt dan erg ziek worden. Het komt soms voor dat een eventuele prothese of ander chirurgisch materiaal los gaat zitten en verwijderd moet worden. Er zijn dan meerdere operaties nodig, met een slechter resultaat tot gevolg.
 • Lekken van de wond
 • Genezingsstoornis van het bot na een breuk of orthopedische operatie
 • Infectie aan de urinewegen
 • Acute verwardheid na een operatie (Delier)
 • Longproblemen
 • Problemen met het hart of organen in de buik

Wat kan ik doen om de kans op complicaties te verminderen?

De kans op een complicatie is de helft kleiner door vóór de operatie te stoppen met roken. Uit onderzoek blijkt dat hoe eerder men voor een operatie stopt met roken, hoe beter het resultaat is. Als u rookt, adviseren wij u om minimaal 8 weken te stoppen met roken: tenminste 4 weken vóór de operatie tot minstens 4 weken ná de operatie.

Zelf stoppen met roken kan lastig zijn. Met deskundige hulp heeft u een grotere kans van slagen. Onze Stoppen met Roken Poli kan u deze deskundige begeleiding bieden. Neem hiervoor contact op met uw huisarts of behandelend orthopedisch chirurg. Voor specifieke informatie over Stoppen met roken en de begeleiding kunt u contact opnemen met de Stoppen met Roken Poli, telefoon: (053) 487 26 10 of per mail: stoppenmetroken@mst.nl.

Waar bent u naar op zoek?