Projecten

Projecten

Stiltecentrum
In het stiltecentrum kunnen patiënten en familieleden tot zichzelf komen en belangrijke beslissingen rustig overdenken. Het is een plek die troost kan bieden en waar ze een kaars kunnen opsteken als teken van hoop en moed houden.
E-nose
Het idee achter dit onderzoek is dat er met behulp van een elektronische neus aan uitgeademde lucht geroken kan worden en dat er zo bepaald kan worden of er sprake is van longkanker of niet. Dit is een snellere, maar vooral minder belastende manier om longkanker al dan niet aan te tonen dan de huidige methode.
MST Museum
Door de inzet van de vrijwilligers van Cultureel Erfgoed blijft de historie van MST in beeld. Zij bewaren zorgvuldig oude apparatuur en foto’s van toen. In het museum in MST Enschede is veel van de historie van het ziekenhuis te bekijken.
Battle Powi
Bij iedere operatie loopt een patiënt het risico op een wondinfectie. Als dat gebeurt, wordt de ziekenhuisopname van een patiënt verlengd. Ook kan het nodig zijn om een nieuwe operatie uit te voeren. Wij willen een model ontwikkelen dat kan voorspellen wat het risico is dat er bij de patiënt wondinfectie zal ontstaan.
Waar bent u naar op zoek?