Zwangerschapsdiabetes

Bij 1 à 2 % van de vrouwen komt zwangerschapsdiabetes voor. Tijdens een zwangerschap verbruikt een vrouw op een andere manier energie. De groei van de placenta en het kindje vragen extra energie/extra glucose. Door hormoonveranderingen tijdens de zwangerschap kan ongevoeligheid voor insuline ontstaan. Dit noemen we insulineresistentie. De combinatie van deze beide factoren kan de oorzaak zijn voor het ontstaan van zwangerschapsdiabetes. Vaak zie je dat na de zwangerschap de diabetes mellitus ook weer verdwijnt.

Kans op zwangerschapsdiabetes

Het risico op het ontstaan van zwangerschapsdiabetes wordt groter wanneer u:

  • Familie in de eerste graad (vader/ moeder/ broers/ zussen) met diabetes mellitus heeft;
  • Al eerder een kind heeft gebaard dat groter was dan 4 kilogram bij geboorte;
  • Al eerder miskramen heeft doorgemaakt;
  • Bij een vorige zwangerschap veel vruchtwater had;
  • Overgewicht heeft.

Diagnose

De symptomen van zwangerschapsdiabetes kunnen zijn:

  • Veel plassen
  • Grote dorst
  • Extreme groei van de baarmoeder (sneller dan gemiddeld)

Wanneer deze symptomen worden waargenomen is het belangrijk om een bloedsuikerspiegel te bepalen. Uw verloskundige of gynaecoloog zal dan laboratoriumonderzoek afspreken. U moet dan drie keer per dag naar het laboratorium om bloed te laten prikken.

Behandeling

In de meeste gevallen kan worden volstaan met gezonde voeding. U krijgt dan ook strikte adviezen van een diëtiste. Wanneer de glucosewaarden daarmee toch te hoog blijken te zijn (>7, 8Mmol/l) is meestal behandeling met insuline nodig. Bloedglucoseverlagende tabletten komen niet in aanmerking voor de behandeling tijdens een zwangerschap. U zult vanaf dit moment voor uw zwangerschapscontroles naar het ziekenhuis gaan en begeleid worden op het gecombineerde spreekuur van de gynaecoloog en internist. Ziekenhuisopname is alleen nodig in geval van complicaties.

Bevalling

In principe kan een spontane bevalling worden afgewacht. Een bevalling is wel altijd in het ziekenhuis. Na de bevalling daalt de insulinebehoefte sterk, wat betekent dat de insulinetoediening kan stoppen. Zes weken na de zwangerschap komt u voor controle terug op het gecombineerde spreekuur van de gynaecoloog en internist, met daaraan voorafgaand een glucosebepaling op het laboratorium.

En verder

Wanneer u zwangerschapsdiabetes heeft gehad, is er een verhoogd risico dat u bij een volgende zwangerschap opnieuw zwangerschapsdiabetes krijgt. Bij 30-50% van de vrouwen met zwangerschapsdiabetes ontstaat op latere leeftijd diabetes mellitus type 2. Eens per 2 jaar een controle van uw bloedglucosewaarden via de huisarts wordt dan ook aangeraden. Wanneer een van de ouders diabetes mellitus type 2 heeft, is de kans dat een kind ook diabetes mellitus ontwikkelt 1 op 3.

Waar bent u naar op zoek?