Depressie bij diabetes

Diabetes is een chronische aandoening met lichamelijke en psychosociale gevolgen voor u en uw naasten. Leven met diabetes vraagt namelijk om verschillende aanpassingen, zoals het accepteren van ongemak, het regelmatig op controle komen bij de arts en het nadenken over de gevolgen van uw voedingspatroon en activiteitenpatroon op uw diabetes. Mensen met diabetes lopen het risico, ondanks alle inspanningen om zo constant mogelijk te leven, om op langere termijn complicaties van de diabetes te ontwikkelen.

Diabetes vraagt veel van u en uw naasten. Dag in dag uit, 365 dagen per jaar. Het niet bereiken van een goede diabetesinstelling ondanks het trouw volgen van de voorschriften kan leiden tot frustratie en boosheid.

Uit recent onderzoek blijkt dat diabetespatiënten 2 keer vaker een depressie hebben dan mensen zonder diabetes. Jaarlijks heeft 1 op de 6 Nederlandse diabetespatiënten last van depressieve symptomen, dit zijn ruim 100.000 mensen. Deze patiënten hebben hierdoor een verhoogd risico op diabetescomplicaties. Zij hebben een verminderde kwaliteit van leven, slechte glucosewaarden en betalen meer zorgkosten. Huisartsen en diabetesverpleegkundigen herkennen helaas slechts 20 tot 50% van deze depressies bij hun patiënten.

Om de diabeteszorg in Medisch Spectrum Twente te optimaliseren is de diabetespolikliniek een samenwerkingsverband aangegaan met de polikliniek psychiatrie. Binnen dit samenwerkingsverband doen wij onderzoek naar uw stemming. Wanneer het nodig is kunt u worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op de polikliniek psychiatrie waarbij wij verder kunnen kijken naar uw eventuele klachten.

Waar bent u naar op zoek?