Diabetespatiënten die insuline gebruiken, moeten meerdere malen per dag hun glucoses controleren. Dat gebeurt vaak nog steeds met de vingerprik. Dat vele prikken is natuurlijk geen pretje. Sinds een aantal jaar is het mogelijk om te meten met een glucosesensor (de Freestyle Libre), waarbij patiënten zich veel minder vaak hoeven te prikken. Zorginstituut Nederland heeft besloten dat mensen met type 1 en 2 diabetes met intensieve insulinetherapie in aanmerking komen voor vergoeding van deze sensoren. De sensor werd al vergoed voor kinderen met type 1 diabetes of zwangere patiënten, maar met dit besluit komen veel meer mensen in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering.

Wat is intensieve insulinetherapie?

Intensieve insulinetherapie betekent standaard 4 of meer insuline-injecties per dag of het gebruik van een insulinepomp.

Hoe werkt de sensor?

Met een smartphone of speciale reader kunt u de sensor scannen. Daardoor krijgt u, zonder in de vinger te prikken, goed inzicht in de glucoseregulatie. Een groot verschil met de vingerprik, is dat de sensor ook laat zien hoe de regulatie de afgelopen 8 uur geweest is. Het wordt makkelijker om te voorspellen waar de glucosewaarde naartoe gaat. Hierdoor krijgt u met één scan veel meer informatie dan voorheen met een vingerprik.

Heeft u diabetes en denkt u in aanmerking te komen voor zo’n sensor?

In MST hebben we de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met dit systeem. Een sensor vraagt voor u als patiënt een andere manier van zelfmanagement. We kunnen u intensief begeleiden, door u te trainen in het gebruik van het systeem, het zelfstandig uitlezen ervan en het interpreteren van de gegevens. Belangrijk daarbij is dat we vooraf bepalen wat voor u het doel is dat u wilt behalen met het gebruik van de sensor.

Als u bij ons onder controle bent dan bespreken we graag de mogelijkheden bij uw eerst volgende reguliere bezoek op de poli. Samen kunnen we dan vaststellen of de sensor een passend hulpmiddel is en of u daarmee recht heeft op vergoeding.

Kunt u niet wachten? Dat snappen we. Om toch te kunnen starten met de glucosesensor is het noodzakelijk en verplicht dat u zich goed informeert over het gebruik van de FreeStyle Libre voordat u de sensor plaatst. Dit kan met de basisinstructie op op de website van Abbott.

Als u deze zelfstudie hebt gevolgd, krijgt u hiervoor een certificaat. Dit certificaat dient opgenomen te worden in uw dossier en kunt u mailen naar diabetes@mst.nl  (onder vermelding van naam en geboortedatum, graag ook t.a.v. de naam uw eigen diabetesverpleegkundige).

Let op: dit is een basisinstructie en we raden u dan ook van harte aan om u in te schrijven voor een webinar; www.myfreestyle.nl/webinars

Waar bent u naar op zoek?