Begeleiding bij MS

De verschijnselen van MS hebben invloed op vele aspecten van het dagelijkse leven. Patiënten en hun naaste omgeving hebben vaak behoefte aan meer informatie en begeleiding. Daarom kent ons ziekenhuis een verpleegkundig spreekuur. Hier wordt u deskundig begeleid in het omgaan met de klachten en beperkingen. Dit spreekuur wordt verzorgd door de verpleegkundig specialist MS, die gespecialiseerd is in de begeleiding van mensen met Multiple Sclerose. Zij werkt nauw samen met de neurologen en andere hulpverleners. Onderstaande onderwerpen kunnen aan de orde komen tijdens het verpleegkundig spreekuur:

 • Inzicht krijgen in de ziekteverschijnselen van MS;
 • een MS-aanval (Schub) leren herkennen;
 • advies, in welke gevallen het nodig is om contact op te nemen met de neuroloog;
 • informatie over medicijnen;
 • spuitinstructies en begeleiding bij Interferontherapie;
 • MS en de gevolgen voor uw relatie / gezin;
 • voorlichting over het omgaan met MS in het dagelijkse leven, werken, sporten, vakanties.

Zorg dichtbij

Wij streven ernaar de zorg voor u zo dicht mogelijk bij huis te organiseren. Daarom heeft het MS-centrum van het MST sinds ook spreekuren in het ziekenhuis in Oldenzaal, zodat u niet helemaal naar Enschede hoeft te reizen. Het MS-centrum van het MST weet hoe belastend het voor u kan zijn om voor therapie of behandeling ver te moeten reizen. Maar aan de andere kant vinden we het ook heel erg belangrijk dat u behandeld wordt door de juiste hulpverleners. Mensen die weten hoe zij met u en uw ziekte moeten omgaan. Zodat u de optimale zorg en behandeling krijgt. Ook zijn wij op zoek gegaan naar therapeuten in Oldenzaal, die voldoende kennis en ervaring hebben met MS. Op deze manier organiseren wij de MS ketenzorg in Oldenzaal voor u.

Fysiotherapie en MS

In het verleden kregen mensen met MS het advies om lichamelijke inspanning te vermijden. Hun symptomen zouden alleen maar toenemen en de ziekte zou zelfs verergeren. Tegenwoordig is bekend dat lichaamsbeweging/training gezond is. Het vermindert vermoeidheid en depressie, verbetert de kwaliteit van leven en draagt juist bij aan de gezondheid. Er zijn geen aanwijzingen dat lichaamsbeweging het ziekteproces van MS kan verbeteren of verslechteren. Uit onderzoek is wel gebleken dat lichaamsbeweging een positief effect heeft op de algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Voor een optimaal resultaat is het van belang dat u de belasting geleidelijk opvoert en dit consequent blijft volhouden. De fysiotherapeut kan u hierin begeleiden. Hierdoor voorkomt u overbelasting en hebt u een stimulans om te blijven bewegen.

Bij de intake doet u een aantal testen om uw aanvangsniveau te bepalen. Op die manier kunnen we uw vorderingen en ontwikkelingen bijhouden. Uw trainingsprogramma bestaat uit verschillende vormen van lichaamsbeweging:

 • Conditietraining / cardiofitness
 • Krachttraining
 • Coördinatie / balanstraining

Samen met uw fysiotherapeut zoekt u naar beweegvormen die belangrijk voor u zijn en die bij u passen. Ook de frequentie en intensiteit past hij aan op uw situaties. Als u last heeft klachten als vermoeidheid, een slechte conditie, weinig kracht of spasmen, dan kan fysiotherapie een bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van leven.

Ergotherapie

Dagelijks verrichten we veel handelingen die we automatisch doen, zoals douchen, aankleden, koken, lezen en telefoneren. Als deze activiteiten niet meer automatisch gaan door ziekte of beperking, realiseren we ons hoe ingewikkeld het uitvoeren van een handeling is. En dan merken we ook hoeveel energie het kost om zo’n normale dagelijkse activiteit uit te voeren.

Ergotherapie richt zich niet op de ziekte, maar op de praktische gevolgen daarvan bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het doel is om mensen zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in dagelijkse situaties thuis, op het werk of op school.

Klachten die veel voorkomen bij MS zijn vermoeidheid, krachtsverlies, coördinatiestoornissen, oogklachten en geheugenstoornissen. De ergotherapeut zoekt samen met u uit welke mogelijkheden er zijn. Zodat u ondanks deze klachten toch uw zelfstandigheid kunt behouden en/of verbeteren. U leert hoe u uw dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren op een manier die minder energie kost of waar minder kracht voor nodig is. Ook leert u een goede balans te vinden tussen dagelijkse activiteiten en de verminderde energie.

Onderdelen die in de behandeling aan de orde kunnen komen zijn:

 • Inzicht geven in de huidige balans tussen dagelijkse activiteiten en de verminderde energie.
 • Advies geven om een goede verdeling van activiteiten en rust gedurende de dag te krijgen.
 • Het geven van praktische adviezen in de dagelijkse activiteiten bij verminderde kracht in armen en / of benen.
 • Begeleiden bij het zoeken, aanvragen en gebruik van hulpmiddelen, aanpassingen en/of voorzieningen.
 • Begeleiden bij het omgaan met geheugenstoornissen.

Vermoeidheid

Als u veel last heeft van vermoeidheid, dan kunt u gebruik maken van een speciaal traject dat het MS-centrum van het MST samen met de fysiotherapeut en de ergotherapeut ontwikkeld heeft in de regio Oldenzaal. De verpleegkundig specialist MS verwijst u door naar een gezamenlijke afspraak met de fysiotherapeut en de ergotherapeut. De fysiotherapeut begint met een intake en gaat vervolgens met u trainen. Daarna komt de ergotherapeut in de praktijk voor een kennismakingsgesprek. Zij bespreekt met u, welke dagelijkse activiteiten problemen geven om uit te voeren en hoeveel energie dit kost. Doel hiervan is dat u de dagelijkse activiteiten zo lang mogelijk zelf kunt blijven uitvoeren.

Als hulpmiddel bij het vaststellen van de hoeveelheid energie die het uitvoeren van activiteiten u kost, maken we gebruik van de activiteitenweger. De Activiteitenweger maakt de belasting voor de dag en week meetbaar. Samen met de ergotherapeut ‘weegt’ u uw activiteiten. En bepaalt u hoeveel u per dag aankunt. Het werken met de Activiteitenweger zet aan tot het maken van keuzes en een beteren verdeling van de activiteiten in de week.

Waar bent u naar op zoek?