Ketenzorg Twente

Veel hulpverleners en de MS-patiëntenvereniging werken in de regio Twente samen aan ketenzorg voor u als MS patiënt. Met ketenzorg bedoelen we dat de zorgverlening bestaat uit een groot aantal onderdelen. De zorg wordt verleend door verschillende zorgverleners. Zij zijn net als schakels in een keten, allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden en volledig op elkaar ingespeeld. Bij de ordening en afstemming van de activiteiten staat u als patiënt altijd centraal.

In de MS-ketenzorg is een belangrijke rol weggelegd voor de verpleegkundig specialist MS. Zij heeft onder andere als taak om overzicht te houden over alle organisaties en hulpverleners waarmee u te maken krijgt. Zij is de centrale personen in de hulpverlening rond MS. U kunt bij de verpleegkundig specialist MS terecht als het voor u niet duidelijk is bij wie u moet zijn met een bepaald probleem.

Voor de regio Enschede zijn de betrokken partijen in de MS-ketenzorg:

Waar bent u naar op zoek?