Werk

Werk is voor veel mensen een essentieel onderdeel van het leven en hiermee moet zorgvuldig worden omgegaan. Gaat u namelijk te snel aan het werk of neemt u meteen te veel hooi op uw vork, dan kunt u een terugval krijgen en bent u verder van huis. Daarom moet uw werkgever samen met u, na advies van de arbodienst of de bedrijfsarts over uw situatie, een ‘Plan van Aanpak’ opstellen. Hierin staat welke afspraken er zijn gemaakt over wat er moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat u weer aan het werk kunt gaan of aan het werk kunt blijven.

De mate waarin MS invloed heeft op uw werk is onder meer afhankelijk van het soort werk dat u verricht. Heeft u een beroep waarbij u veel en zwaar moet tillen, dan zult u eerder last hebben van oververmoeidheid dan wanneer u licht administratief werk doet. Licht ook uw collega’s in over uw ziekte, zodat ze weten waarom u soms iets niet kunt doen of afwezig zult zijn, bijvoorbeeld door ziekenhuisbezoek.

Links

www.weldergroep.nl 

www.uwv.nl 

www.levenmetms.nl

Waar bent u naar op zoek?