Leven met MS

MS verloopt bij iedereen anders

Als u weet dat u MS hebt, kunt u zich afvragen hoe de ziekte zal verlopen en welke klachten u zult krijgen. Omdat MS bij iedereen anders verloopt, is op die vragen geen eenvoudig antwoord te geven. Sommige mensen krijgen klachten waarvan anderen nooit last zullen hebben, en ook de ernst van de klachten kan erg verschillen.

Veel mensen denken bij MS direct aan een rolstoel. Dat is niet juist! Tien jaar na de diagnose kan tachtig procent van de mensen met MS nog lopen. Na twintig jaar is dat iets minder dan de helft. Een kleine groep (tien procent) raakt inderdaad binnen een korte periode (binnen vijf jaar) ernstig gehandicapt, maar er zijn ook mensen (tien tot vijftien procent) die gedurende het hele leven maar weinig hinder van MS hebben. In ieder geval is het niet zo, dat u door MS altijd in een rolstoel terechtkomt.

Verergering en verbetering van de klachten

Het verloop van de ziekte verschilt per persoon, maar vaak zijn de klachten wisselend. Een periode van verergering van de klachten wordt dan gevolgd door een periode van verbetering. In zo’n periode van een paar weken of maanden, verdwijnen de klachten weer gedeeltelijk of soms helemaal. Een periode van verergering wordt ook wel exacerbatie (opflakkering), aanval of Schub genoemd.

Omdat de klachten meestal verbeteren, maar vaak niet volledig herstellen, gaat iemand in de loop der jaren wel achteruit. Wanneer de MS een tijd bestaat (meestal pas na een behoorlijk aantal jaren) herstellen de klachten niet meer, maar worden ze geleidelijk ernstiger. Bij een klein aantal mensen (tien procent) komen nooit perioden van verergering en verbetering voor, maar nemen de klachten vanaf het begin langzaam toe (primair progressieve MS).

Vooruitzicht

MS is geen dodelijke ziekte. Het komt maar zelden voor dat iemand overlijdt aan de directe gevolgen van MS. Wel is het zo dat mensen in een laat stadium kunnen overlijden aan de indirecte gevolgen (complicaties). Door MS kan slijm soms moeilijk worden opgehoest, waardoor er longontsteking kan ontstaan. Soms kan door MS de blaas niet goed geleegd worden, wat een infectie van de urinewegen tot gevolg kan hebben. Deze infecties zijn indirecte gevolgen van MS en kunnen soms het leven bekorten.

Waar bent u naar op zoek?