Rechten en plichten

Rechten en plichten

Als patiënt heeft u met betrekking tot uw behandeling een aantal rechten en plichten. De wet die dit regelt, is op 1 april 1995 in werking getreden en heet de WGBO: de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Voor een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten die voortkomen uit deze wet verwijzen wij naar de folder ‘Rechten, plichten en klachten.’ Klik hier om de folder ‘Rechten, plichten en klachten’ te lezen.

Tevens is een papieren versie van deze folder te lezen; verkrijgbaar op de verpleegafdelingen, bij de recepties en het Patiëntenvoorlichtingscentrum.

Waar bent u naar op zoek?