Ontslag: Wat regelt MST?

Nazorg aanvragen bij MST Transferpunt
De afdelingsverpleegkundige overlegt met u of u nazorg nodig heeft en meldt u met uw toestemming aan bij het Transferpunt. Nazorg kan bijvoorbeeld bestaan uit thuiszorg, opname in een verpleeghuis of verblijf in een hospice.

Thuiszorg
Als u persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft, kijken wij samen met u of de zorg onder gebruikelijke zorg of thuiszorg valt. Als u na ontslag thuiszorg nodig heeft regelt MST Transferpunt dat.

Voorkeur voor thuiszorgorganisaties
Als u thuiszorg nodig heeft, dan kunt u uw voorkeur aangeven voor één thuiszorgorganisatie. Het Transferpunt benadert in eerste instantie deze thuiszorgorganisatie. Heeft deze organisatie geen mogelijkheden om de zorg te geven, dan regelt Transferpunt een andere thuiszorgorganisatie. Wij adviseren u om zich al voorafgaand aan uw opname in MST te oriënteren op een zorgaanbieder van uw voorkeur. Als u geen voorkeur heeft, regelt het Transferpunt een passende zorgaanbieder in uw regio.

Medisch-Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT)
Als de medisch specialist na ontslag uit het ziekenhuis verantwoordelijk blijft voor verdere behandeling in de thuissituatie wordt door het Transferpunt Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) aangevraagd. Dit houdt in dat de thuiszorgverpleegkundige de behandeling uitvoert en daarbij aanwijzingen krijgt van de medisch specialist die het toezicht heeft op de behandeling. MST werkt hiervoor samen met geselecteerde thuiszorgaanbieders. Welke thuiszorgaanbieders door uw verzekeraar en MST geselecteerd zijn om MSVT te mogen aanbieden is bekend bij het Transferpunt.

Palliatieve terminale zorg
Als uw arts u heeft verteld dat u nog maar een korte levensverwachting heeft, gaat uw zorgverlener samen met u en uw familie/ naasten in gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de verschillende zorgmogelijkheden, thuis of in een instelling, passend bij uw wensen en situatie.

Verblijf 
Als u na uw ziekenhuisopname in aanmerking komt voor een verpleeg- of verzorgingshuisopname, dan kunt u aangeven welk ‘huis’ uw voorkeur heeft. Wij raden u aan hier van te voren al over na te denken. Sommige soorten nazorg, zoals revalidatie in een verpleeghuis (GRZ), kunnen niet in alle verpleeghuizen plaatsvinden. Zodra uw medische behandeling is afgerond, is het wenselijk dat u zo snel mogelijk de zorg krijgt die u nodig heeft.
MST Transferpunt vraagt een indicatie aan voor verblijf in een instelling. Het Transferpunt benadert de instelling van uw voorkeur om te kijken of er plaats is. Als er geen indicatie wordt afgegeven of als er geen opnamemogelijkheden zijn, zoekt het Transferpunt een andere plek waar u op korte termijn naar toe kunt.

Contact
Met vragen over nazorg kunt u tijdens uw opname in MST terecht bij de verpleegkundigen van uw afdeling of polikliniek.

Handige websites en telefoonnummers

Centrum Indicatiestelling Zorg
(0900) – 1404
www.ciz.nl
Centraal Adminstratie Kantoor (CAK)
Zorg thuis (Wmo en Zorg zonder Verblijf): (0800) 1925
Zorg met verblijf: (0800) 0087
www.hetcak.nl
Informatie over Persoonsgebonden Budget
(030) – 789 78 78
www.pgb.nl
Vereniging van mantelzorgers en vrijwilligers
(0900) – 20 20 496
www.mezzo.nl
Wegwijzer in de zorg
www.regelhulp.nl
Informatie over thuiszorg
www.thuiszorg-gids.nl
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport
www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
Overzicht zorgaanbieders
www.zorgkaartnederland.nl