Wordt uw behandeling in MST in 2017 vergoed?

Kiest u voor een behandeling in MST, dan wilt u natuurlijk weten of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Uw vergoeding is afhankelijk van een aantal zaken:

1.Bent u (in Nederland) verzekerd voor uw ziektekosten?

2.Heeft uw zorgverzekeraar een contract met MST, en zijn daar nog voorwaarden aan verbonden?

3.Welke polis heeft u gekozen? Bij een budgetpolis wordt mogelijk niet alle zorg vergoed!

4.Valt uw onderzoek of behandeling onder de basiszorg of niet?

5.Hoe hoog is uw eigen risico?

Geen verzekeringsbewijs of onverzekerd
Als u in Nederland woont en niet verzekerd bent of geen geldig verzekeringsbewijs heeft, dan moet u de kosten van de onderzoeken, behandelingen en verblijf in het ziekenhuis zelf betalen.
Wanneer u binnen Europa woont en niet in Nederland maar wel in een Europees land verzekerd bent, vragen wij u om een EHIC kaart aan te leveren. MST kan de factuur dan richten aan AGIS/ Zilveren Kruis buitenland en zij verrekenen het met uw eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekeraar krijgt u de zorg wel of niet vergoed. Wanneer u particulier verzekerd bent krijgt u de factuur rechtstreeks thuis gestuurd en kunt u de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Of uw verzekeringsmaatschappij overgaat tot vergoeding hangt af van uw polisvoorwaarden.

Contracten zorgverzekeraars met MST
Zorgverzekeraars zijn niet verplicht om voor bepaalde behandelingen met alle ziekenhuizen een contract af te sluiten. Er is een overzicht onder ‘Contracten zorgverzekeraars’ te vinden met wie MST  een contract heeft afgesloten. Zorgverzekeraars die geen contract met MST hebben, stellen zelf een vergoeding vast in hun polisvoorwaarden. Het kan zijn, dat u een deel van uw behandeling zelf moet betalen.

Als u precies wilt weten welke zorg wordt vergoed en welke niet, dan adviseren wij u om de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering na te kijken. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan of deze de behandeling in MST vergoedt. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

Soorten polissen
Er zijn verschillende soorten polissen waaruit u kunt kiezen:

Natura polis
Bij een natura polis is het belangrijk vooraf te checken of er wel een contract is tussen de zorgverzekeraar en het ziekenhuis. Is er een contract, dan declareert het ziekenhuis de kosten direct bij uw verzekeraar. U hoeft dus geen geld voor te schieten. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis? Dan moet u de rekening eerst zelf betalen en krijgt u na declaratie niet altijd de volledige vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Restitutie polis
Heeft u een restitutie polis, dan maakt het voor de vergoeding niet uit welk ziekenhuis of zorgverlener u kiest. Let dan wel op de hoogte van de maximale vergoeding die u krijgt. U betaalt zelf de behandeling en declareert vervolgens de rekening bij uw zorgverzekeraar. Meestal wordt een duurdere behandeling, zoals een verblijf in een ziekenhuis, toch direct verrekend.

Budgetpolis
Steeds meer verzekeraars bieden zogenaamde ‘budgetpolissen’ aan. Deze herkent u aan toevoegingen als bijvoorbeeld ‘Zorgbewust’, ‘Budgetbewust’, ‘Online Verzorgd’, of ‘Selectief’ achter de polisnaam. Deze polissen zijn goedkoper dan de natura- en restitutiepolissen. Er zijn echter meestal scherpere voorwaarden van toepassing. Voorbeelden van beperkingen zijn dat er slechts een aantal zorgaanbieders gecontracteerd is, dat u medicijnen via een online apotheek bestelt en dat de eigen bijdrage hoger is. Voor bepaalde medisch specialistische behandelingen, zoals bijvoorbeeld een heupoperatie, kunt u maar in een beperkt aantal ziekenhuizen terecht. Het kan zijn dat uw verzekeraar vanuit deze budget polis geen contract voor dit soort behandelingen met MST heeft. Let hierop als u interesse heeft in een voordelige budgetpolis.

Voordat u uw keuze maakt voor een zorgverzekeraar, is het belangrijk om de kleine letters goed te lezen. Voor het maken van de beste keuze voor uw polis, en de hoogte van uw eigen risico bent u zelf verantwoordelijk. Het ziekenhuis kan u daarin niet adviseren. Neemt u daarvoor contact op met uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verzekerde en onverzekerde zorg.

  • Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de verzekerde zorg. Dit betreft uw basisverzekeringspakket. Facturen van verzekerde zorg worden rechtstreeks bij de verzekering gedeclareerd. Hierbij geldt dat sommige behandelingen wel medisch noodzakelijk moeten zijn of door uw zorgverzekeraar goedgekeurd moeten worden (machtiging) om vanuit de basisverzekering vergoed te worden.
  • De onverzekerde zorg valt buiten de basisverzekering en wordt naar gelang uw polisvoorwaarden wel of niet vergoed via een aanvullende verzekering.

Naast het betalen van verplicht eigen risico, vrijwillig eigen risico, eigen bijdrage dient u ook bij onverzekerde zorg (een deel van) de rekening zelf te betalen.

Eigen Risico

Als verzekerde heeft u te maken met een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Dit bedrag – dat ieder jaar wordt vastgesteld door de overheid – zal door u zelf betaald moeten worden aan de zorgverzekeraar voordat u recht heeft op vergoeding van de verstrekkingen die staan in het basisverzekering. Het eigen risico voor 2017 is landelijk vastgesteld op minimaal € 385 euro. U kunt het eigen risico vrijwillig ophogen met € 500,- tot €885,-

Voor vragen over uw eigen risico verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar. Alleen zij hebben het totaal overzicht van de door u afgenomen zorg.

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina