Orgaandonatie

Orgaandonatie

Medisch Spectrum Twente besteedt veel aandacht aan orgaan- en weefseldonatie. Donatie is het ter beschikking stellen van gezonde organen en weefsels van iemand die overleden is. Het doneren van organen en weefsels is voor nabestaanden vaak een zeer emotionele gebeurtenis. Toch is het van levensbelang om na te denken over wat organen en weefsels voor zieke mensen kunnen betekenen. Een andere patiënt kan door deze donatie in leven blijven of de kwaliteit van leven aanmerkelijk verbeteren. Weefsels die kunnen worden getransplanteerd zijn: huid, botweefsel, gehoorbeentjes, hoornvliezen, hartkleppen en bloedvaten. Organen die getransplanteerd kunnen worden zijn: hart, nieren, lever, longen, alvleesklier en de dunne darm.

Registreer uw wens

De meest uitgebreide en beste informatie over het doneren van organen en weefsels en het registreren van uw wens vindt u op de website van de transplantatiestichting. Hier vindt u alle informatie.

Door een donorformulier in te vullen en op te sturen naar het Donorregister kunt u uw keuze over orgaan- en weefseldonatie laten vastleggen in het Donorregister. Het Donorregister is een onderdeel van het Ministerie van VWS. Het registreert en beheert de ingezonden donorformulieren zorgvuldig. Binnen 6 weken na ontvangst van het donorformulier, stuurt het Donorregister een registratiebevestiging. Ook als u hebt laten vastleggen geen toestemming voor donatie te geven.

Er zijn 4 verschillende keuzes voor registratie. Deze zijn duidelijk aangegeven op het donorformulier. Het donorformulier (ook wel registratieformulier genoemd) is verkrijgbaar bij onze donatiecoördinator en onze afdeling patiëntenvoorlichting.

De donatiecoördinator

Medisch Spectrum Twente heeft eigen donatiecoördinatoren. zij zijn het centrale aanspreekpunt rondom orgaan- en weefseldonatie. Ze zorgen ervoor dat in het ziekenhuis goed, correct en respectvol wordt omgegaan met een orgaan- of weefseldonatie. Ook zorgen zij dat geschikte donoren worden herkend en aangemeld. Bij alle patiënten die overlijden in het ziekenhuis moet aan de mogelijkheid van doneren worden gedacht en dienen de donatieprocedures conform de Wet op de Orgaandonatie nauwgezet te worden uitgevoerd.

Heeft u nog vragen? Bent u ergens onzeker over? Wilt u nog eens overleggen? Neem dan contact op met onze donatiecoördinatoren Roel Schimmel en Krista Jaspers. U kunt een mail sturen naar: donatiezorg@mst.nl.

Meer informatie over orgaandonatie

Waar bent u naar op zoek?