Klachtenfunctionaris

Klachtenfunctionaris

Medisch Spectrum Twente kent klachtenfunctionarissen die u kunnen adviseren als u niet tevreden bent over de zorgverlening in ons ziekenhuis. De behandeling van een klacht door de klachtenfunctionaris is laagdrempelig, snel en efficiënt. De klachtenfunctionaris treedt hierbij onpartijdig en onafhankelijk op en geeft geen oordeel over uw klacht. Deze wijze van klachtbehandeling biedt ook een goede mogelijkheid om aan de betrokken medewerker door te geven wat het effect van zijn of haar handelen is geweest. Uit oogpunt van kwaliteitsverbetering is dit altijd waardevol. De klachtenfunctionaris kan u op verschillende manieren helpen.

Het kan zijn dat u uw klacht alleen wilt melden, een signaal wilt afgeven. In dat geval kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht om te bespreken wat er is gebeurd.  Streeft u naar een oplossing van uw klacht, dan kan de klachtenfunctionaris voor u bemiddelen.

Bij bemiddeling kunt u uitleggen op welke wijze de zorgverlening in uw ogen tekort is geschoten, terwijl de betrokken medewerker van zijn kant een toelichting kan geven. Dit kan op de volgende manieren:

  • de klachtenfunctionaris overlegt met de betrokken medewerker en brengt u mondeling verslag uit;
  • de klachtenfunctionaris legt uw klacht voor aan de medewerker(s) of (diens) leidinggevende waarover u klaagt, en verzoekt deze om een schriftelijke reactie te geven;
  • de klachtenfunctionaris regelt een bemiddelingsgesprek. Hierbij zijn aanwezig u zelf en desgewenst iemand die u hierbij kan ondersteunen/begeleiden.
  • De betrokken medewerker(s) of (diens) leidinggevende. De klachtenfunctionaris.
  • De klachtenfunctionaris heeft de rol van bemiddelaar en zal tijdens dit gesprek optreden als onpartijdig en onafhankelijk gespreksleider.

Ook kan de klachtenfunctionaris u wijzen op andere mogelijkheden voor afhandelen van uw klacht.

Alle klachten wordt geregistreerd en in een overzicht anoniem verstrekt aan de Raad van Bestuur en het management van het ziekenhuis. Uw klacht kan hierdoor een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de zorg en wordt daarom gezien als een advies.

Foto-, film-, video- of geluidsopnamen zijn vanwege privacyredenen en het vertrouwelijk karakter van het bemiddelende gesprek niet toegestaan. Publicatie is eveneens verboden.

Waar bent u naar op zoek?