Na de bevalling

In principe kun je na de bevalling weer snel met je baby naar huis.

Kraamsuite

Is het nodig dat jij en/of je baby na de bevalling nog even in het Vrouw Kind Centrum blijven? Dan blijven jullie als moeder en kind natuurlijk samen, als dat medisch verantwoord is. Je verzorgt je baby zoveel mogelijk zelf, met onze begeleiding. Zo kunnen jullie je vanaf de geboorte zo goed mogelijk aan elkaar hechten. Je verblijft in een eigen kraamsuite, waar ook je partner kan blijven slapen. Er zijn soms situaties waarin we dit niet kunnen aanbieden, maar dit wordt dan met jullie gecommuniceerd.

Andere medische zorg nodig?

Als je baby te vroeg geboren wordt of als er andere complicaties zijn rond de gezondheid van je baby, is alle zorg direct aanwezig. Je baby wordt opgenomen op de afdeling neonatologie waar hij of zij intensieve zorg krijgt (high care of post-intensive care). Daarbij kun je zelf zoveel mogelijk helpen, zodat je contact kunt maken met je baby. Als je niet bij je baby kunt zijn, dan kun je via een webcam live-beelden van je baby zien. Dit heet de Babykiek.

Ontwikkelingsgerichte zorg

In het Vrouw Kind Centrum gaan we uit van ontwikkelingsgerichte zorg. Een pasgeborene heeft speciale zorg nodig. Dat betekent een warme omgeving, met zacht licht en geluid. Je baby wordt gebuideld en komt op jouw borst liggen. Ook worden de tijden van voeding en medische handelingen afgestemd op het ritme van de baby. Als ouders word je zoveel mogelijk betrokken bij de zorg voor je baby.

Rooming in

Als je baby naar huis mag vanaf de afdeling neonatologie, begeleiden we je bij de overgang. We bieden hiervoor ‘rooming in’. Dit betekent dat je samen met je partner een dag (en eventueel een nacht) in een aparte ruimte op de afdeling zelf voor je baby gaat zorgen. Je kunt dan wennen aan alle geluidjes van je baby en de zorg die je moet bieden.

FUN polikliniek (speciale polikliniek Kindergeneeskunde)

Is je baby eenmaal thuis, dan kun je terecht op de spreekuren van de FUN-polikliniek van de afdeling Kindergeneeskunde. De FUN-poli is alleen voor baby’s die jonger zijn dan 32 weken en/of minder wegen dan 1500 gram. FUN staat voor Follow-Up Neonatologie Poli. Het is een gezamenlijk spreekuur van de neonatoloog en de kinderfysiotherapeut, zodat we de ontwikkeling van je baby goed blijven volgen.

Waar bent u naar op zoek?