Heeft u een compliment, melding of klacht?

Alle medewerkers van Medisch Spectrum Twente zetten zich in om u goede, professionele zorg te verlenen. Daarbij kunt u ons helpen. Het spreekt voor zich dat u, als onze patiënt, mag rekenen op een zo goed mogelijke behandeling, verzorging en begeleiding. Toch is en blijft zorg mensenwerk. In een organisatie zoals een ziekenhuis kunnen dingen daarom wel eens anders verlopen dan verwacht of gepland. Misschien bent u in een situatie terechtgekomen waarin er iets is misgegaan of waarover onvrede is ontstaan. Het bespreken daarvan is niet altijd gemakkelijk, maar wel zinvol en van belang. Allereerst voor uzelf, omdat er dan serieus met uw ongenoegen wordt omgegaan. Maar ook voor de hulpverleners en de instelling, zodat de zorg kan worden verbeterd.

Bent u tevreden of juist ontevreden over de gang van zaken in ons ziekenhuis? Wij horen het graag van u! Zo horen wij wat we goed doen of krijgen we de kans om onze zorg te verbeteren.

Compliment geven of ontevredenheid doorgeven

Wilt u een compliment geven? Geef dit dan rechtstreeks door aan de medewerker of aan het teamhoofd van de afdeling waarover u tevreden bent.

Bent u niet tevreden over uw behandeling, uw verblijf in het ziekenhuis of over het ziekenhuis in het algemeen? U kunt uw ongenoegen het beste direct bespreken met de zorgverlener die verantwoordelijk is voor uw klacht of met het teamhoofd van de afdeling. De ervaring leert dat zij meestal samen met u snel tot een goede oplossing kunnen komen. Leidt dit niet tot een oplossing of heeft u een reden om uw ongenoegen niet aan de betreffende persoon te melden, wendt u zich dan tot het Patiënten Service Centrum met uw melding of klacht.

Een melding maken

Bij een melding geeft u aan MST door waar u niet tevreden over bent. U kunt hierbij ook tips of suggesties ter verbetering aangeven. Wij zorgen dat uw melding op de juiste plek terecht komt, wij handelen dit verder intern af en voeren waar nodig acties uit ter verbetering van de zorg.

Een klacht indienen

Als u een klacht indient, wordt uw klacht met u besproken. Het is de bedoeling dat u actief bij de behandeling betrokken bent. Op deze manier kan samen met u gezocht worden naar een voor u en MST bevredigende oplossing. Meer informatie over de behandeling van uw klacht.

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen:

  • Vul het online klachtenformulier in. Klik hier om naar het online klachtenformulier te gaan;
  • Bel met het Patiënten Service Centrum, telefoon (053) 4 87 20 45;
  • Kom langs bij het Patiënten Service Centrum in de centrale hal, route C02;
  • Stuur een brief aan MST, t.a.v. Patiënten Service Centrum, Postbus 50.000, 7500 KA te Enschede.

Begin met typen om te zoeken..

Zoeken
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Pagina