Klinische zorg

Het aanleren van de verzorging van uw stoma verloopt via een stappenplan dat het klinisch pad wordt genoemd. Hierbij leert u voor de operatie op de polikliniek al het stomamateriaal aan te brengen. Middels een soort stappenplan kunt u in principe vijf tot zeven dagen na de operatie zelfstandig uw stoma verzorgen. Uw persoonlijke toestand bepaalt echter wanneer welke stap wordt genomen in het aanleren van de stomazorg. Graag betrekken wij ook de partner bij het aanleren van de stomazorg.

Opnamedag
De opnamedag ziet er als volgt uit: u wordt in principe ‘s morgens verwacht en dient nuchter te verschijnen op de afdeling. Een uur voor de officiële opnametijd dient u twee flesjes Pre-op te drinken, tenzij u diabetes heeft.

Direct na de operatie
Na afloop van de operatie verblijft u eerst enige tijd op de uitslaapkamer (recovery). De chirurg die de operatie heeft verricht belt de door u opgegeven contactpersoon als u dit op prijs stelt. Als uw toestand stabiel blijft, gaat u terug naar de verpleegafdeling. Op de afdeling komt de verpleegkundige regelmatig bij u kijken. Uw polsslag, bloeddruk, mate van pijn en de operatiewond worden dan gecontroleerd. Soms is het nodig dat u na de operatie eerst naar de Intensive Care-afdeling gaat omdat u intensieve zorg nodig heeft.

De eerste dag / dagen na de operatie
Hoe u zich voelt na de operatie, verschilt sterk van persoon tot persoon. Sommige patiënten komen op de dag van de operatie alweer uit bed en beginnen met eten en drinken. Anderen hebben in meer of mindere mate last van de narcose en/of de operatie. U kunt bijvoorbeeld pijn hebben, misselijk, moe, suf of duizelig zijn.

De dagen na de operatie is de aandacht gericht op uw herstel en het leren omgaan met de stoma en het opvangmateriaal. Langzaam zal u zichzelf weer kunnen verzorgen. De verpleegkundige van de afdeling die u verzorgt en de stomaverpleegkundige van de afdeling zijn u hierbij tot steun.

Waar bent u naar op zoek?