Stomaverpleegkundige

Het hebben of krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis. Duidelijke voorlichting, een goede voorbereiding op de operatie en begeleiding na afloop zijn van groot belang. De stomaverpleegkundige kan u hierbij ondersteunen.

Stomaverpleegkundigen in MST

Wat doet een stomaverpleegkundige?

Een stomaverpleegkundige is gespecialiceerd in de begeleiding van patiënten bij wie een stoma wordt aangelegd of die al een stoma hebben. Hij of zij werkt nauw samen met artsen bij het geven van voorlichting en het begeleiden van patiënten en hun naasten. De stomaverpleegkundige is er voor patiënten die de stomapolikliniek bezoeken of op een verpleegafdeling zijn opgenomen. Ook als u niet onder behandeling bent van een specialist, kunt u bij de stomaverpleegkundige terecht.

Wat kunt u verwachten?

  • informatie over de operatie en het stoma
  • informatie over wat het betekent om met een stoma te leven
  • begeleiding en instructie bij de stomaverzorging
  • nazorg, controle en begeleiding na de operatie
  • advies over materialen en hulpmiddelen
  • advies en behandeling bij huidproblemen of huidirritatie
  • praktische tips voor het omgaan met een stoma op vakantie, tijdens sporten en het werk
  • voorlichting aan familie of naasten
Waar bent u naar op zoek?