Pre Operatieve Spreekuur (POS)

Bij het plannen van uw operatie krijgt u van de afdeling opname een afspraak mee voor het Pre Operatief Spreekuur. Tijdens deze afspraak wordt u gezien door de anesthesioloog. Uw medische voorgeschiedenis en medicijngebruik wordt met u doorgenomen aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst. Daarna zal de anesthesioloog u lichamelijk onderzoeken. Op basis van alle gegevens maakt de anesthesioloog een risico-inschatting voor de operatie. Tevens geeft hij u voorlichting over de narcose en pijnbestrijding en de daar aan verbonden voordelen en risico’s. Soms is het nodig aanvullend onderzoek te verrichten of dient u nog worden gezien door een andere specialist. Deze afspraken zullen door het POS voor u worden gemaakt.

De anesthesioloog die tijdens de operatie verantwoordelijk is voor de narcose ziet u kort voor de operatie. Deze anesthesioloog is volledig op de hoogte van uw voorgeschiedenis en de geplande operatie.

Waar bent u naar op zoek?