Ileoanale pouch

Heeft iemand nog een anus dan bestaat de mogelijkheid om de darmwerking na te bootsen. Omdat de dikke darm de ontlasting indikt, kan de dunne darm niet zonder meer rechtstreeks op het rectum worden ‘aangesloten’. De ontlasting zou te dun zijn en niet tegengehouden kunnen worden door de kringspier. Omdat er geen rectum meer is dat normaal gesproken dient als reservoir voordat de ontlasting het lichaam verlaat, moet er een reservoir nagebouwd worden. Van het laatste stuk dunne darm wordt dat reservoir, ofwel pouch, gemaakt. Het is daarna mogelijk om weer een gewone ontlastingsfunctie te hebben. De ontlasting komt wel vaker dan gebruikelijk: vijf tot zes keer overdag en vaak ook nog een keer ’s nachts.

Vaak wordt er bij het aanleggen van een ileo anale pouch een tijdelijk beschermend dubbelloops ileostoma aangelegd. Deze operatietechniek is niet bij iedereen mogelijk, dit kunt u het beste bespreken met uw behandelend arts. Deze operatietechniek wordt sinds 2012 niet meer in MST gedaan. Hiervoor wordt u door uw behandelden arts doorverwezen naar een gespecialiseerd centrum. De voor- en nazorg gebeurt wel in MST.

Link
www.j-pouch.org
www.stomavereniging.nl

Continent stoma of Kock-pouch
Het reservoir – ofwel pouch – kan ook onder de buikwand worden gemaakt. De techniek lijkt op de ileoanale pouch. De gewone darmwerking wordt hierbij echter niet nagebootst. Er wordt een reservoir gemaakt met een klep en een stoma op de buik. Het reservoir kan alleen worden geleegd met een katheter. Dit gebeurt vier tot zes keer per etmaal.

Deze techniek wordt soms gekozen als de kringspier is beschadigd of slecht functioneert. Er kan dan geen ileoanale pouch worden aangelegd. Vanwege de grotere controle op de ontlasting (alleen als het katheter wordt ingebracht) verkiezen sommige mensen de continent stoma boven de ileoanale pouch. Deze operatietechniek is niet bij iedereen mogelijk, dit kunt u het beste bespreken met uw behandelend arts.

Waar bent u naar op zoek?