Wennen en accepteren

Als u net een stoma heeft gekregen, moet u bij alles wat u doet, wennen aan het gevoel van de stoma en het stomazakje. Het verzorgen ervan zal meestal ook niet meteen vlekkeloos verlopen. Na de operatie kunt u met verschillende problemen te maken krijgen. Zo voelen veel mensen zich na de operatie ‘beschadigd’, hun zelfbeeld kan behoorlijk aangetast zijn. Ook hebben veel patiënten in het begin moeite om zichzelf te bekijken en om zich aan anderen te laten zien.

De eerste periode is vaak het moeilijkst. Uit de ervaring van andere stomadragers blijkt dat de manier waarop mensen in het leven staan van grote invloed is op het verwerkingsproces. Kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk praten over wat u is overkomen, kunt u uw gevoelens uiten? Ook de reacties van uw omgeving zijn zeer belangrijk. Als u en de mensen uit uw omgeving open met elkaar kunnen praten, dan zal het makkelijker zijn om met de stoma te leren omgaan en uw leven aan te passen aan de nieuwe situatie.

Wanneer er behoefte bij u bestaat kunt u gebruik maken van een hulpdienst van de nederlandse stomavereniging. Deze omvat een bezoekje (thuis of in het ziekenhuis) van een lotgenoot (iemand die al langer een stoma draagt). U kunt via de website hierover contact opnemen: www.stomavereniging.nl

Waar bent u naar op zoek?