Operatietechnieken

Drie voorkomende operatietechnieken zijn:

1. Bricker (urinestoma)
2. Neoblaas
3. Indiana Pouch

Bricker (urinestoma)
Bij het gewone stoma, ook wel Bricker stoma genoemd, wordt een stuk darm van ongeveer 12 tot 15 cm. vrijgemaakt. Vervolgens worden de urineleiders in het vrijgemaakte stuk darm geplaatst. Het uiteinde van deze darm wordt door een opening in de buikwand naar buiten geleid en vastgemaakt aan de buikhuid. Op deze wijze loopt er een voortdurende stroom urine vanuit de nieren door de urineleiders naar het stukje darm en vervolgens naar buiten in een plastic opvangzakje. Dit betekent voor u dat:

 • U niet meer via de normale weg kunt urineren
 • U het urineren niet meer onder controle heeft
 • U een zakje moet dragen om de urine op te vangen, dit kan overdag geleegd worden en s’nachts worden aangesloten op een urinezak
 • U altijd reserve opvang materiaal bij u moet hebben.

De voorkeursplaats van de urinestoma is de rechterhelft van uw onderbuik, onder uw broek of rok. Voor-en nadelen in vergelijking met andere vormen.

Voordelen

 • De duur van de operatie is iets korter
 • U kunt s’nachts doorslapen omdat de urinezak is aangesloten op een nachtopvangzak
 • Aan het gewicht van het zakje voelt u of u het moet legen.

Nadelen

Uw uiterlijk is veranderd, niet alleen vanwege het stoma, maar ook door het dragen van een uitwendig zakje. Er kunnen lekkage of huidproblemen optreden, bijvoorbeeld als het stoma niet zorgvuldig verzorgd wordt. Het zakje is bij het dagen voelbaar

Continent stoma
Bij dit stoma wordt de urine niet meer opgevangen in een zakje op het lichaam maar in een reservoir binnen het lichaam. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden:

1. Neo-blaas/Orthotope blaas
Hierbij wordt een reservoir gemaakt van een gedeelte dunne darm. Hiervoor wordt 40 tot 60 cm van de dunne darm gebruikt. Het reservoir komt op de plaats van de oorspronkelijke blaas. De urineleiders worden aangesloten op deze nieuwe blaas die op de plasbuis wordt vastgemaakt. De intact gebleven kringspier zorgt voor de natuurlijke controle van het urineren. De neoblaas bezit niet de eigenschap van een normale blaas om tijdens het plassen samen te trekken. Het ledigen van de neoblaas gebeurt door het ontspannen van de kringspier en de druk van de buikpers. Dat betekent voor u dat:

 • U via de normale weg kunt urineren
 • U het urineren, als neoblaas en spieren goed functioneren, zelf onder controle heeft
 • U altijd een medisch paspoort bij u heeft met de uitleg over het reservoir.

Voordelen

 • U heeft controle over het urineren
 • U urineert via de normale weg
 • Uw uiterlijk wordt niet veranderd door een stoma of een zakje
 • U heeft normale bewegingsvrijheid

Nadelen

De kans bestaat dat u, bij onvoldoende krachtbeheersing van uw bekkenbodemspieren, tijdelijk onvoldoende controle over het urineren heeft.De kans bestaat dat u, bij onvoldoende vermogen om uw neoblaas te ledigen, soms de achtergebleven urine via een katheter moet laten aflopen. U komt niet in aanmerking voor een neo-blaas als:

 • Uw kringspier en/of plasbuis om medische redenen niet behouden kan worden
 • U beschikt over onvoldoende darm
 • U lijdt aan een ernstige nierfunctiestoornis

Indiana pouch
Een Indiana Pouch is een omleiding via een nieuwe uitgang door middel van een inwendig reservoir. De urineleiders worden van de blaas losgemaakt en aangesloten op een stuk geïsoleerde darm dat als reservoir dient. Het uiteinde van dat stukje darm wordt via een opening naar buiten geleid en vastgehecht aan de buikwand. Op deze wijze loopt een voortdurende stroom urine vanuit de nieren naar het reservoir. De urine stroomt niet spontaan naar buiten door een klepmechanisme. Het reservoir dient regelmatig (4-5x daags) via de uitgang geleegd te worden met behulp van een katheter, die de klep gemakkelijk kan passeren. De voorkeursplaats van de uitgang van de pouch is in de navel of in de rechter helft van de onderbuik, onder de broek of rok. Dit betekent voor u dat:

 • U niet meer via de natuurlijke weg kunt urineren
 • U het urineren door het ledigen van het reservoir zelf onder controle heeft
 • U altijd een katheter bij u heeft
 • U evt. een pleister draagt over de uitgang ter bescherming van uw kleding
 • U altijd een medisch paspoort bij u draagt met uitleg over het reservoir.

Voordelen

 • U heeft controle over het urineren
 • Uw uiterlijk is wel veranderd, maar toont minder doordat u geen uitwendig zakje hoeft te dragen
 • U heeft normale bewegingsvrijheid

Nadelen

 • U dient rekening te houden met het tijdig ledigen van uw reservoir, u voelt echter geen aandrang.
 • Het is mogelijk (zeker in het begin) dat u ook s’nachts uw reservoir moet ledigen.
 • Het is mogelijk (zeker in het begin) dat u uw reservoir moet spoelen.
 • De kans op infecties of steenvorming op de langere termijn is groter dan bij de deviatie volgens Bricker

U komt niet in aanmerking voor een Indiana pouch als:

 • U beschikt over onvoldoende darm
 • U lijdt aan een ernstige nierfunctie stoornis

Mitrofanoff
In sommige gevallen kan er ook nog worden gekozen voor een Mitrofanoff. Hierbij wordt er gezorgd voor een kunstmatige katheteriseerbaar kanaaltje van de blaas naar buiten via de buikwand. Meestal wordt dat gemaakt van de blinde darm.. Hierbij moet je met een met een katheter een aantal malen per dag de urine uit de blaas laat lopen.

Dit kan handig zijn voor bijvoorbeeld rolstoelpatiënten. Je verliest geen urine meer en je hoeft geen luiers meer te dragen. En je kan jezelf makkelijk verzorgen als je

Waar bent u naar op zoek?