Aanvullende behandeling (adjuvant)

De behandeling van borstkanker bestaat vaak uit verschillende soorten behandelingen. Wanneer er gestart wordt met een chirurgische behandeling, wordt dit vaak gevolgd door een aanvullende behandeling, ofwel een adjuvante behandeling. Dit kan één of een combinatie van onderstaande therapieën zijn.

Radiotherapie

Het advies over radiotherapie wordt doorgaans gegeven nadat de uitslag van het weefselonderzoek bekend is en door het behandelteam van verschillende specialisten is besproken. Alleen als u radiotherapie (bestraling) krijgt, geeft uw radiotherapeut u hierover specifieke informatie die op uw persoonlijke situatie van toepassing is.

Radiotherapie is altijd noodzakelijk na een borstsparende behandeling voor borstkanker. Bestraling kan ook gegeven worden na het verwijderen van de borst of in plaats van verwijdering van de lymfeklieren. De specialist bespreekt met u welke behandeling voor u het meest geschikt is.

Chemotherapie

Chemotherapie is een veelgebruikte therapie bij mensen met borstkanker. Er worden bij deze behandeling speciale medicijnen (cytostatica) toegediend om de kankercellen te doden. De chemotherapie komt via een infuus direct in de bloedbaan terecht en wordt zo verder door het lichaam verspreid. Chemotherapie kan kankercellen vrijwel overal in het lichaam bereiken. Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, wordt vaak een combinatie van verschillende soorten chemotherapie gebruikt. Elke chemotherapie is een behandeling op maat.

Chemotherapie kan gegeven worden als aanvulling op een operatie. De behandeling moet ervoor zorgen dat kankercellen worden gedood die na de operatie en/of bestraling mogelijk zijn achtergebleven. Met chemotherapie wordt de kans dat kankercellen in gezond weefsel ingroeien verkleind. Zo wordt de kans op terugkeer van de ziekte zoveel mogelijk voorkomen.

Voor de behandeling met chemotherapie wordt u doorverwezen naar de internist-oncoloog. Deze bepaalt, aan de hand van uw specifieke situatie en op basis van de landelijke richtlijnen, welke chemotherapie voor u het meest geschikt is.

Doelgerichte therapie

Doelgerichte therapie is een behandeling waarbij het natuurlijk afweersysteem (immuunsysteem) van het lichaam versterkt wordt om kanker te bestrijden. Immuuntherapie is een vorm van doelgerichte therapie. Het gaat bij borstkanker om kankercellen met de receptor Her2neu. Dit betekent dat de kankercellen een grote hoeveelheid Her2neu eiwitreceptoren bezitten. Wanneer deze receptoren eiwitten aan zich binden, wordt de groei van de tumor gestimuleerd. Met behulp van doelgerichte therapie wil men voorkomen dat het eiwit zich bindt aan de receptor, waardoor de groei van de tumor stopt. Trastuzumab (Herceptin) is een voorbeeld van doelgerichte therapie. Het middel wordt vaak samen met chemotherapie gegeven en via het infuus toegediend.

Trastuzumab kan ook als neo-adjuvante behandeling toegediend worden en wordt dan samen met de chemotherapie voorafgaand aan de operatie toegediend.

Anti-hormonale therapie (endocriene therapie)

Bij de behandeling van borstkanker met anti-hormonen wordt gebruik gemaakt van het feit dat borstkanker vaak gevoelig is voor het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen. Oestrogeen bevordert de groei van kwaadaardige cellen als de tumor hiervoor gevoelig is. Door ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk oestrogeen in het lichaam aanwezig is, groeien de kwaadaardige cellen veel minder of niet. Oestrogeen wordt door het lichaam zelf gemaakt. Anti-hormonale therapie is erop gericht om de productie en de werking van oestrogeen tegen te gaan. Het wordt meestal gegeven in de vorm van tabletten.

Niet alle vormen van borstkanker zijn gevoelig voor anti-hormonale behandeling. De hormoongevoeligheid wordt vastgesteld in het biopt dat afgenomen is of in de tumor die verwijderd is. Afhankelijk van de kenmerken van uw borsttumor krijgt u het advies voor aanvullende anti-hormonale therapie. Het doel van anti-hormonale therapie is de kans op terugkeer van borstkanker zo klein mogelijk te maken. Voor anti-hormonale behandeling wordt u doorverwezen naar de internist-oncoloog. Zij bepaalt welke behandeling voor u het meest geschikt is.

Als u behandeld wordt met anti-hormonale therapie bespreekt uw behandelend specialist of het zinvol voor u is om te starten met de behandeling met bisfosfonaten. Dit zijn medicijnen die ingrijpen op de balans tussen de botafbrekende cellen en de botaanmakende cellen. Ze dragen bij aan een juiste balans tussen die cellen en leggen als het ware een sterke beschermende laag over het oppervlak van de botten heen. Kankercellen hebben de neiging om in botten te nestelen en daar later voor een uitzaaiing te zorgen. De bisfosfonaten maken het bot minder geschikt voor deze kankercellen om zich daar te nestelen.

Waar bent u naar op zoek?