Verwerking

De diagnose borstkanker is voor velen een enorme schok. Zowel de ziekte als de behandelingen kunnen veel angst, spanning of stress veroorzaken. Iedereen reageert en verwerkt dit op zijn eigen manier. Erover praten helpt veel mensen bij het verwerken. Wij raden aan om te proberen aan te geven wat u in uw situatie prettig vindt.

Het kost na de diagnose meestal veel tijd om een nieuw evenwicht te vinden. Vooral de eerste periode kan uw leven zo door de ziekte worden beheerst, dat het goed kan zijn afleiding te zoeken en af en toe de zinnen te verzetten. Probeer een ritme in uw dag te brengen door bepaalde werkzaamheden, als het kan, weer op te pakken. Of probeer voorzichtig weer te sporten. Het belangrijkste is dat u probeert om op tijd te rusten en tevens actief te zijn.

Verwerken kan ervoor zorgen dat u op den duur minder last ondervindt van de ziekte. Bij de emotionele verwerking van kanker kunt u echter ook later overvallen worden door emoties. U denkt dat alles achter de rug is, maar opeens komen er veel gevoelens los. Bij kanker komt dit vaak voor. Het wordt wel ‘het zwarte gat’ genoemd. Vaak wordt dit nog versterkt door de mensen om u heen, door vragen als “Je bent nu toch beter?” Niet iedereen komt in het gat terecht, maar het is wel een verschijnsel dat veel patiënten met kanker ervaren. Het is een signaal dat u uw gevoelens serieus moet nemen en het kan een moment zijn om stil te staan bij wat u allemaal is overkomen.

Vaak lukt het om met de mensen om u heen de weg terug weer te vinden. Als u het gevoel heeft dat u er alleen voor staat of er samen niet uit komt, kunt u overwegen hulp te zoeken. Uw specialist of casemanager kan u daar verder bij helpen.

Psychosociale zorg

Met behulp van een vragenlijst, de lastmeter, kan in beeld worden gebracht welke aanvullende zorg in uw situatie gewenst is. Op basis van de antwoorden kan de specialist, verpleegkundig specialist of verpleegkundige de problemen met u bespreken. U wordt indien nodig doorverwezen naar een deskundige zorgverlener voor advies of ondersteuning. Door de lastmeter regelmatig in te vullen tijdens de behandeling en in de controlefase, krijgen wij beter zicht op hoe het met u gaat in de loop van de tijd en aan welke ondersteuning u behoefte heeft. Zo hopen we de kwaliteit van uw leven te verbeteren en uw tevredenheid over de zorg in het ziekenhuis te vergroten.

Uw omgeving

Uw partner en anderen in uw omgeving hebben, net als u, de tijd nodig om aan de nieuwe situatie te wennen. Door er samen over te praten geeft u elkaar de kans om gevoelens te uiten. Dit kan u dichter bij elkaar brengen en u in staat stellen emoties samen te delen.

Kanker en kinderen

Heeft u kinderen en wordt u geconfronteerd met kanker, dan komt u in een lastige positie terecht. Enerzijds wilt u uw kinderen geborgenheid bieden, anderzijds leeft u en uw gezin met de onzekerheid die kanker met zich meebrengt. De tijd en aandacht die u eigenlijk aan uw kinderen zou willen besteden, gaan voor een deel op aan onderzoeken, behandelingen en afspraken op de polikliniek. Daarnaast krijgt u wellicht te maken met extra bezoek van familie en vrienden en met veel telefoontjes. Uw eerste reactie is misschien om te zwijgen over de ziekte. De ervaring leert echter dat erover praten het beste is. Uw kinderen merken dan dat u ze serieus neemt en dat ze erbij horen. Zo blijven ze een gevoel van geborgenheid houden. Probeer hen op hun eigen niveau uit te leggen wat er met u aan de hand is, maar ga niet te diep op details in.
Bron: KWF

Wilt u meer weten over dit onderwerp en tips lezen, dan kunt u de site Kankerspoken.nl bekijken.

Waar bent u naar op zoek?