Onderzoeken

Hieronder worden diverse onderzoeken besproken. De gegevens van alle onderzoeken worden door een multidisciplinair team besproken. Als er een biopsie gedaan is, krijgt u de uitslag hiervan enkele dagen later. In een vervolgafspraak met de verpleegkundig specialist of chirurg en mammacareverpleegkundige wordt indien nodig een behandelvoorstel of nader onderzoek uitvoerig met u besproken. Daarna is de casemanager uw aanspreekpunt voor vragen en onduidelijkheden.

Botscan

Een botscan wordt gemaakt om eventuele uitzaaiingen in uw botten zichtbaar te maken. Voor aanvang van het onderzoek krijgt u een injectie in een bloedvat in de arm waarbij een radioactieve vloeistof wordt toegediend. Deze vloeistof heeft ongeveer 3 tot 5 uur nodig om voldoende opgenomen te worden in de botten. Er worden aansluitend of op een later tijdstip foto’s gemaakt. Bij het maken van de botscan ligt u op een speciaal bed waarbij de camera boven en onder u kan scannen maar ook rondom. Het maken van de botscan duurt 10 minuten tot 3 kwartier. De botscan wordt uitgevoerd bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

CT thorax / abdomen

Het kan zijn dat uw specialist aanvullend onderzoek van de rest van uw lichaam nodig acht. Een manier om dit te onderzoeken is met behulp van een CT thorax / abdomen. De CT scanner is een apparaat waarbij de onderzoekstafel door een korte ‘tunnel’ (een soort ring) schuift. Met behulp van röntgenstraling worden dwarsdoorsnede afbeeldingen van uw lichaam gemaakt, in dit geval van uw borstkas (thorax) en buik (abdomen). Daarbij wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof. Dit betekent dat u voor het onderzoek contrastvloeistof moet drinken en dat er tijdens het onderzoek contrastvloeistof in een ader wordt toegediend.

Het kan zijn dat u voorafgaand aan dit onderzoek bloed moet prikken om de nierfunctie te bepalen. Tevens kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met bepaald medicatie. Uw specialist zal dit met u bespreken.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u de folder ‘CT hals / thorax / abdomen’ bekijken.

Echogeleide mammabiopsie

Als tijdens de echografie een afwijking in de borst gevonden wordt, kan aanvullend weefselonderzoek nodig zijn. Bij dit onderzoek wordt er met behulp van echografie via een naald weefsel afgenomen. Het weefsel wordt onderzocht door de patholoog. Voordat de biopsie plaatsvindt, wordt de huid verdoofd. Als u bloedverdunners gebruikt, is het van belang dit van te voren te melden. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u de folder ‘Histologische biopsie’ bekijken.

Echografie

Meestal wordt na een mammografie een echografie gemaakt. Bij een echografie wordt een afbeelding van de borst en de oksel gemaakt met behulp van geluidsgolven. Dit levert informatie op over de verschillende weefsels in de borst. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Mammografie

Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten. Over het algemeen worden tijdens een mammografie borstfoto’s gemaakt in twee richtingen. Om een goede afbeelding te krijgen, is het nodig om uw borst korte tijd tussen twee platen te plaatsen en samen te drukken. Dit kan een pijnlijk gevoel geven. Wanneer u verwezen bent naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek, zullen er geen nieuwe foto’s van uw borsten gemaakt worden, tenzij de radioloog aanvullende foto’s wenst. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

MRI geleid biopt

Wanneer een afwijking in uw borst op een MRI-scan is vastgesteld en deze vervolgens met echografie niet zichtbaar is, kan de afwijking indien nodig MRI geleid gebiopteerd worden. Een biopsie is een ingreep waarbij een klein stukje weefsel wordt weggenomen. Tijdens dit onderzoek ligt u op uw buik op de onderzoekstafel, op een speciaal daarvoor bestemde spoel, met uw bovenlichaam in het midden van de tunnel. Ook wordt tijdens dit onderzoek uw borst gecomprimeerd. Dit is nodig voor het biopteren. Tijdens het maken van de opnamen hoort u een kloppend geluid. Met een koptelefoon kunt u luisteren naar de radio en instructies van de laborant. Het is belangrijk voor het onderzoek dat u stil blijft liggen. Bewegingen kunnen het onderzoek verstoren waardoor de opnames mogelijk mislukken.

Bij de start van het onderzoek krijgt u een infuus waarmee een contrastmiddel wordt toegediend. Op de plaats van de biopsie wordt de huid gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Via een sneetje in de huid worden met een holle naald drie tot zes biopten uit de borst genomen. Er wordt een markering achtergelaten in de borst, zodat de plaats teruggevonden kan worden. De markering is aan de buitenkant van de borst niet te zien. Instructies voor de nazorg krijgt u via de laborant. Het weggenomen weefsel wordt voor onderzoek opgestuurd. Dit duurt enkele dagen. De uitslag krijgt u van de chirurg of verpleegkundig specialist. Het onderzoek duurt 60 tot 75 minuten.

MRI mammae

Magnetic Resonance Imaging is een onderzoeksmethode waarbij met behulp van een sterke magneet en radiogolven het lichaam bepaalde signalen gaat uitzenden. Een antenne vangt de signalen op en een computer vertaalt dit naar beelden. Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer een half uur.

Vóór het onderzoek wordt er eerst een infuus in de arm geprikt. Via dit infuus krijgt u een contrastmiddel ingespoten. De MRI van de borsten wordt uitgevoerd met contrastvloeistof, zodat er onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende weefsels in de borst. Tijdens het onderzoek is het bovenlichaam ontbloot. Er mogen aan uw broek geen metalen onderdelen (knoopjes e.d.) zitten, dus het is aan te raden een legging of joggingbroek te dragen. Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik op tafel; de borsten hangen in een speciaal kussen. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil blijft liggen. De opnames kunnen namelijk mislukken als u zich beweegt. Het is mogelijk om tijdens het onderzoek naar muziek te luisteren. U krijgt gehoorbescherming voor het geluid van de MRI. Via een intercom is er contact mogelijk met de laborant.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u de folder ‘MRI Mammae’ bekijken.

PET scan

Met behulp van een PET-scan kan worden bekeken of er uitzaaiingen zijn, en zo ja, waar deze in het lichaam zitten.

Röntgengeleide biopsie

Indien de afwijking op het echo-onderzoek niet te zien is en op het mammogram wel, wordt er een röntgengeleide biopsie gedaan. Hiervoor wordt een nieuwe afspraak gepland. Bij dit onderzoek komt u op uw buik op een tafel te liggen, met uw borst door een ronde uitsparing. De exacte locatie van de afwijking wordt dan computergestuurd bepaald. Na een plaatselijke verdoving wordt met een naald wat weefsel afgenomen. Het weefsel wordt onderzocht door de patholoog. Als u bloedverdunners gebruikt, is het van belang dit van te voren te melden. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u deze folder bekijken.

Waar bent u naar op zoek?