Keurmerken Centrum voor mammacare

Roze lintje

Het roze lintje wordt toegekend aan ziekenhuizen die voldoen aan criteria die BVN stelt. Deze criteria zijn tot stand gekomen op basis van wat onze (patiënten) achterban optimale zorg vindt. Jaarlijks worden de criteria aangescherpt om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en om ziekenhuizen nog meer te stimuleren patiëntgerichte zorg te leveren. U kunt hier meer lezen over het roze lintje.

Santeon voor borstkanker

Santeon, het samenwerkingsverband van zeven topklinische opleidingsziekenhuizen waartoe ook Medisch Spectrum Twente behoort, vindt dat de kwaliteit van oncologische zorg in Nederland beter kan. Hoewel de kwaliteit van zorg in vergelijking met andere landen relatief hoog is, is er op veel aspecten verbetering mogelijk en nodig. Om sneller tot betere zorg voor onze patiënten te komen, werken de Santeon ziekenhuizen nauw met elkaar samen. Zij delen kennis en ervaring en de medisch specialisten kijken bij elkaar ‘in de keuken’ om van elkaar te leren.

Beste behandeling voor borstkanker

De zeven ziekenhuizen hebben elkaar in de afgelopen periode op borstkankerzorg continu uitgedaagd om de lat hoger te leggen. Als een ziekenhuis op een bepaald aspect van de borstkankerzorg betere resultaten behaalt dan de andere ziekenhuizen, dan neemt de rest die aanpak over. Zo komen de ziekenhuizen met elkaar tot de beste behandeling voor de patiënt die veel verder gaat dan bijvoorbeeld de normen waar ziekenhuizen aan moeten voldoen om het Roze Lintje te krijgen. En met succes. De garantie dat wij de normen halen, plus de verbeteringen die in ieder ziekenhuis zijn doorgevoerd, maken de behandeling voor borstkanker ‘een Santeon behandeling.’

Meer informatie vindt u op www.santeon.nl/aandoening/borstkanker/ .

Waar bent u naar op zoek?