Nazorg en controle borstkanker

Nazorg is een belangrijk onderdeel van de zorg tijdens en na behandeling voor kanker. Het heeft verschillende doelen:

  • Het tijdig signaleren van terugkeer van de kanker;
  • Voorlichting, begeleiding, ingaan op klachten en symptomen, signaleren van directe of late effecten van ziekte en behandeling en aandacht voor sociale gevolgen;
  •  Evaluatie van het medisch handelen.

Het nazorgtraject kan er voor iedereen anders uitzien. Het traject is namelijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie, welke behandeling u heeft ondergaan en bij welke specialist(en) u onder controle blijft. In een persoonlijk nazorgplan wordt aangegeven hoe vaak u onder controle blijft, of aanvullend onderzoek nodig is en welke specialisten u zult zien.

Waar bent u naar op zoek?